Tagarchief: hoogezand-sappemeer

Hoogezand-Sappemeer zegt definitief ‘nee’ tegen Nedmag

14 februari 2017  |  RTV Noord

Nedmag
“Nedmag mag wat de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer betreft definitief geen zout gaan winnen bij Kiel-Windeweer.” Lees verder…

Interview Nedmag-directeur valt helemaal verkeerd

14 februari 2017 | Veendammer

Mijnbouw
“Een interview in Dagblad van het Noorden met Nedmagdirecteur Bruning is verkeerd gevallen bij actiegroep Stop Zoutwinning.

Met name de opmerking van Nedmag dat de zorgen en bezwaren van dorpsbewoners rond een beoogde winningslocatie bij Kiel-Windeweer ‘oprecht gevoeld, maar niet met feiten onderbouwd’ zouden zijn, schieten in het verkeerde keelgat.”Lees verder…

Nedmag mag niet, zegt gemeenteraad

13 februari 2017 |  Dagblad van het Noorden  |  Louis van Kelckhoven


De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer zegt unaniem nee tegen een eventuele zoutmijn van Nedmag bij Kiel-Windeweer en de Drentse buurdorpen. Lees verder…

Stop Zoutwinning blij met besluit gemeente Hoogezand-Sappemeer!

13 februari 2017 | Stop Zoutwinning

Gemeenteraad
Om zout te kunnen winnen tussen Zuidlaarderveen en Kiel-Windeweer, heeft Nedmag eerst een bestemmingswijziging van landbouw naar mijnbouw nodig voor het betreffende perceel. Op de opiniërende raadsvergadering van gemeente Hoogezand-Sappemeer op 30 januari jl. heeft Stop Zoutwinning ingesproken en een krachtig NEE laten horen. Tot onze opluchting deden alle raadsfracties hetzelfde.

Op 13 februari heeft de gemeenteraad definitief besloten geen medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging.

Dat betekent niet dat we er al zijn. Het Ministerie van Economische Zaken heeft begin januari 2017 aan de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer laten weten óók niet mee te zullen werken aan de plannen van Nedmag als de gemeente besluit dit niet te doen.

Nedmag heeft echter aangegeven zich niet neer te willen leggen bij het besluit van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het ontbreken van draagvlak bij de bewoners en gemeentebestuur en te gaan proberen om toch goedkeuring te verkrijgen.

Stop Zoutwinning voelt zich zeer gesteund door dit besluit van gemeenteraad en college van Hoogezand-Sappemeer. De gemeentebesturen van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben hiermee het signaal afgegeven dat de belangen van hun burgers en het toekomstperspectief van de regio voor hen zwaarder wegen dan niet-duurzame economische belangen voor de korte termijn. Een belangrijke stap op weg naar herstel van het vertrouwen in overheid en politiek dat door de gang van zaken rond de gas- en zoutwinning zo ernstig aangetast is.

‘Groningen is wel klaar met jullie vernielzucht’

2 februari 2017  |  RTV Noord


“De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloot deze week unaniem dat Nedmag er geen zout mag winnen. (..)

Heeft de raad goed beslist, Beter Weters?” Lees verder…

 

Hoogezand zet streep door nieuwe zoutmijn Nedmag -Groningen

31 januari 2017  |  Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven

Mijnbouw
“College van B en W en gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer werken niet mee aan een nieuwe zoutmijn voor Nedmag bij Kiel-Windeweer. Nedmag-directeur Bert Jan Bruning zegt dat hij zich niet zonder slag of stoot neerlegt bij de weigerachtige houding van de gemeente.” Lees verder…

Van Schie: ‘De maatschappelijke nadelen zijn veel te groot’

8 december 2016  |  RTV Noord

Nedmag

 

“De gemeente Hoogezand-Sappemeer werkt niet mee aan de plannen van Nedmag voor een zoutwinningslocatie bij Kiel-Windeweer.” Lees verder…