Tagarchief: akzo nobel

AkzoNobel en KNMI willen microtrillingen in kaart brengen met ondergronds meetnetwerk

25 april 2018 | OldambtNu.nl

AkzoNobel en het KNMI werken samen aan de ontwikkeling van een ondergronds meetnetwerk om een nauwkeuriger beeld te krijgen van mogelijke microtrillingen ter hoogte van zoutcavernes. Deze cavernes bevinden zich in de dikke steenzoutformaties op een diepte van 1.000 tot 1.500 meter in de ondergrond en zijn gemaakt ten behoeve van zoutwinning of opslag van gassen en vloeistoffen.

In november 2017 werd een microtrilling waargenomen in de ondergrondse steenzoutformatie bij Heiligerlee. Dit zijn trillingen, die met de bestaande meetapparatuur nauwelijks waarneembaar en niet te verklaren zijn.
Lees verder …

Akzo Nobel in Twente onder verscherpt toezicht SodM

9 september 2016  |  SodM

Picture by kobah | 123RF
SodM heeft Akzo Nobel Salt B.V. in Twente tot nader order onder verscherpt toezicht geplaatst

Het verscherpte toezicht vindt plaats vanwege onlangs vastgestelde lekkages van diesel en mogelijk pekel bij boorputten, en vanwege een groot aantal lekkages van pekel en brakwater uit transportleidingen sedert 2014. Ook schiet de wijze en het tijdstip van melden aan SodM van lekkages uit putten en transportleidingen tekort. Daarnaast heeft er een ongeautoriseerde her-ingebruikname plaatsgevonden van een transportleiding na een recente lekkage. In enkele gevallen betreft het verontreinigingen die het gevolg zijn van lekkages die langere tijd onopgemerkt zijn gebleven.

“Akzo heeft SodM nog niet kunnen overtuigen dat zij met een gepast gevoel van urgentie en begrip de problemen van zowel de lekkende boringen als de al langer voorkomende lekkages van hun pijpleidingen aanpakt”, zegt Inspecteur-generaal der Mijnen, Harry van der Meijden. (..)

Naar aanleiding van de incidenten bij Akzo maar ook naar aanleiding van vragen uit de samenleving heeft SodM besloten met onmiddellijke ingang twee toezichtprojecten te gaan uitvoeren die betrekking hebben op de zoutindustrie en op ondergrondse cavernes. Hierbij zullen op een geïntegreerde manier zowel geologische als technisch operationele aspecten onderzocht worden. SodM verwacht eerste conclusies en aanbevelingen te kunnen doen in de loop van 2017. De resultaten van SodM’s conclusies en aanbevelingen zullen openbaar gemaakt worden.

De minister van Economische Zaken is door SodM geïnformeerd over het feit dat Akzo Nobel Salt B.V. onder verscherpt toezicht is geplaatst. Lees verder…


Zie ook: Q&A actualiteit zoutwinning Akzo Nobel Salt

Alle zoutwinlocaties AkzoNobel onder de loep na lekkage diesel

24 juni 2016 | Tubantia

Picture by kobah | 123RF

Staatstoezicht op de Mijnen laat alle 550 zoutwinlocaties van AkzoNobel onderzoeken op mogelijke lekkages, na het weglekken van 11.000 liter dieselolie bij een boorput nabij de Zwartevennenweg in Enschede. Lees verder…