Stichting Stop Zoutwinning

Inwoners van Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen zijn zo ongerust over de uitbreidingsplannen van zoutwinner Nedmag dat ze zich hebben verenigd in de stichting Stop Zoutwinning.

Doelen

  • Het voorkomen van zoutwinning in de regio Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen om verdere schade, risico’s en overlast daar te voorkomen.
  • Het behartigen van de belangen van de bewoners in dit gebied.Ronde tafelgesprek vaste Kamercommissie EZK over zoutwinning 12 september 2018

Hoe?

  • Informatie verzamelen en kennis opbouwen.
  • Contact zoeken met lotgenoten, bestuurders, politici en deskundigen.
  • Krachten bundelen en kennis delen.
  • Zienswijzen indienen en bezwaar aantekenen.
  • Zo nodig samen naar de rechter.

Nedmag heeft plannen voor een nieuwe zoutwinningslocatie bij het Groningse Kiel-Windeweer en de Drentse dorpen Zuidlaarderveen en Oud Annerveen.
De door Nedmag beoogde locatie ligt in een gebied dat reeds te lijden heeft onder de ernstige gevolgen van de gaswinning in het Groningen veld, het Annerveen veld en het Kiel-Windeweer veld en magnesiumzoutwinning bij het nabije Borgercompagnie en Tripscompagnie.

Vergeleken met andere burgers worden de bewoners van dit gebied hierdoor al onevenredig zwaar belast. Daar nog meer risico’s, schade, overlast en onzekerheid aan aan toevoegen door de plannen van Nedmag zou deze ongelijkheid nog groter maken en is daarom onacceptabel!
De afgelopen jaren hebben zich in de omgeving van de door Nedmag gekozen locatie tientallen aardbevingen voorgedaan. Er is veel schade als gevolg van o.a. geïnduceerde bevingen, geïnduceerde zettingen en bodemdaling; zowel gebouwschade als waardedaling van de huizen (al meer dan 400 schademeldingen en in heel Hoogezand-Sappemeer al meer dan 10.000).

Door het ontbreken van voldoende kennis en onafhankelijk onderzoek is er grote onzekerheid over de effecten en risico’s van gaswinning en zoutwinning, waterinjectie in de zoutlaag en de cumulatieve effecten, nu en op langere termijn. Er is sprake van onzekerheid over de veiligheid en een ingrijpende en langdurige aantasting van de directe private woonomgeving van de bewoners en het is onzeker hoe lang en hoe intensief die aantasting nog zal voortduren.

Dicht bij de door Nedmag beoogde locatie bevinden zich bovendien ondiepe breuken, waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied.

Zowel Nedmag als NAM ontkennen in de meeste gevallen dat hun activiteiten de oorzaak van de schade zijn.

De cumulatie van effecten maakt het aantonen van de causaliteit van schades en oorzaken voor de gedupeerden extra complex.

Voldoende redenen om uitbreiding van de zoutwinning in dit gebied niet toe te staan!

Zie  voor meer informatie het overzicht van de standpunten van Stichting Stop Zoutwinning.

Zie onze privacyverklaring voor ons privacybeleid.