Steun ons

Nedmag wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, geluidsoverlast, ernstige aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid over de veiligheid.

Moet dit zich nu nog verder uitbreiden? Blijven economische belangen zwaarder wegen dan de veiligheid en de rechten van de bewoners van dit gebied?

Wij vinden dit onaanvaardbaar!

Samen kunnen we proberen om deze plannen tegen te houden. Daarvoor hebben we uw hulp hard nodig! Dat kan met tijd, kennis en donaties!

Samen sterk! Word steunbetuiger!
U kunt helpen door steunbetuiger te worden en daarmee te laten zien dat u achter onze doelstellingen staat. Meld u aan via stopzoutwinning@gmail.com onder vermelding van: Steunbetuiger.

Help ook mee!
U kunt ook meehelpen met onze acties door uw tijd of kennis beschikbaar te stellen. Laat het ons weten door een e-mail aan stopzoutwinning@gmail.com.

Doneren
Donaties zijn zeer welkom. Dit kan door een donatie op NL15 RABO 0321 036611 t.n.v. Stichting Stop Zoutwinning onder vermelding van Donatie of door u aan te melden als donateur door een e-mail aan stopzoutwinning@gmail.com onder vermelding van Donateur.
De stichting legt jaarlijks verantwoording af d.m.v. haar jaarverslag. Bestuur en vrijwilligers van Stichting Stop Zoutwinning stellen hun tijd en kennis gratis beschikbaar en ontvangen géén vergoeding.

Een briefje in de bus bij Ton Jansse – Dorpsstraat 68 – 9474 PE – Zuidlaarderveen of contact opnemen met een van onze woordvoerders kan natuurlijk ook.

Wat kunt u zelf doen?
Roep uw lokale bestuurders en politici op om de veiligheid en de leefbaarheid in onze regio hoog op de agenda te plaatsen en zich uit te spreken tegen uitbreiding van mijnbouw in onze prachtige Veenkoloniën.