Privacyverklaring

30 april 2018 | Stop Zoutwinning

Stichting Stop Zoutwinning respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving, waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Als steunbetuiger van Stichting Stop Zoutwinning hebt u de volgende persoonsgegevens aan ons doorgegeven:

  • Naam, adres, woonplaats
  • E-mailadres

Deze persoonsgegevens voeren wij – onder verantwoordelijkheid van de secretaris van Stichting Stop Zoutwinning – in in onze steunbetuigersadministratie.

Om je een beeld te geven van onze activiteiten noemen we:

  • Het informeren van steunbetuigers en donateurs, inwoners van de regio Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen en het bevorderen van (meer) bewustwording bij lokale, regionale en landelijke bestuurders en politici.
  • Het organiseren van acties.
  • Het voeren van juridische procedures.

Om u van onze activiteiten op de hoogte te houden, maken wij gebruik van uw gegevens. Dit doen we op een zorgvuldige manier:

  • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen.
  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij over uw persoonsgegevens beschikken.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. U hebt het recht Stichting Stop Zoutwinning te vragen om inzage en zo nodig rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Als een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang zich hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken op basis van uw toestemming mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Binnen Stichting Stop Zoutwinning is de secretaris aangewezen als verantwoordelijke voor de privacy.

Op de website van Stichting Stop Zoutwinning stopzoutwinning.nl, worden alleen functionele cookies gebruikt. Met deze cookies worden geen tot personen herleidbare gegevens verzameld.

Hebt u een andere vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Stop Zoutwinning, neem dan contact op met onze secretaris, via contact@stopzoutwinning.nl.

Bestuur Stichting Stop Zoutwinning
30 april 2018