Index

Nog lezen?

Vanaf 1-12-2018, alleen titels


Vanaf 1-12-2018 inclusief deel vd tekst

 • 1-11-2016- Niet nóg meer zoutwinning in aardbevingsgebied! Nedmag wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, ernstige geluidsoverlast en aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid […]
 • Ernstige overtreding door Nedmag en Nouryon 16-2-2019- 16 februari 2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een ernstige overtreding geconstateerd bij Nedmag en Nouryon. Nedmag en Nouryon (vh AkzoNobel) blijken al jarenlang niet te voldoen aan de verplichtingen vanuit de vergunning voor het gebruik van chemicaliën bij de mijnbouw volgens de Mijnbouwregeling. Nedmag-directeur Brüning noemt dit een “administratieve omissie”.  […]
 • Nog steeds onzekerheid over calamiteit Nedmag Tripscompagnie 11-2-2019- 11 februari 2019 | Stop Zoutwinning Nog steeds grote onzekerheid en onduidelijkheid over de oorzaken en de gevolgen van de Nedmagcalamiteit bij Tripscompagnie van 20 april 2018. Voor de GBB-bijeenkomst van 22 januari 2018 was Ir. T.F. Kockelkoren uitgenodigd, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Kort samengevat laat de calamiteit bij Tripscompagnie in […]
 • Wiebes wil dieselolie bij zoutwinning niet verbieden 10-2-2019- 10 februari 2019 | Stop Zoutwinning SodM heeft aangegeven dat het gebruik van dieselolie bij de zoutwinning ongewenst is en dat de sector onderzoek moet doen naar alternatieven. Minister Wiebes wil het gebruik van dieselolie voorlopig echter nog niet verbieden. Hij wil de zoutsector de tijd geven om alternatieven te ontwikkelen omdat het gebruik van […]
 • Oorzaak Nedmag-lekkages VKA bekend 8-2-2019- 8 februari 2019 | Stop Zoutwinning De oorzaak van de lekkages van eind 2018 uit de afvalwaterleiding van Nedmag is bekend. De hele Nedmag-leiding van 4 kilometer moet worden vervangen. Eind 2018 is de VKA-leiding waarmee het afvalwater van Nedmag wordt afgevoerd 2 keer gesprongen waardoor er miljoenen liters zout water weggelekt zijn. Nedmag ontkende […]
 • Nedmag vervangt afvalwaterleiding vanwege mogelijke zwakke plekken 8-2-2019- 8 februari 2019 | RTV Noord | Martijn Klungel Op termijn moet volgens Bruning de hele afvoerleiding vervangen worden. De leiding is eigendom van Nedmag en chemisch bedrijf Kisuma. Het gaat om een stuk leiding van zo’n vier kilometer, tussen Veendam en Meeden. Lees verder…
 • Nedmag vervangt gesprongen afvalwaterafleiding volgend jaar 8-2-2019- 8 februari 2019 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven Nedmag verwacht in de eerste helft van 2020 de afvalwaterleiding te vervangen. Op voorhand worden volgende maand delen van de leiding, die eind vorig jaar tot twee keer toe sprong, vervangen. Lees verder…
 • Kamervragen over zoutwinning door Nedmag 7-2-2019- 7 februari 2019 | Stop Zoutwinning Sandra Beckerman (SP) heeft op 23 januari 2019 kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen. Minister Wiebes heeft die op 6 februari 2019 beantwoord. Vraag 1 Kent u het bericht «Nedmag gaat tot het uiterste om […]
 • SodM gaat toezicht op mijnbouwputten intensiveren 7-2-2019- 7 februari 2019 | Stop Zoutwinning Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Voor dit onderzoek heeft SodM een kleine 1.600 putten op land onderzocht. […]
 • Tip: Gasbevingenportaal GBB 6-2-2019- 6 februari 2019 | Stop Zoutwinning Via het Gasbevingenportaal biedt de Groninger Bodem Beweging (GBB) informatie over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Met een actuele lijst met aardbevingen, sensorinformatie, kaarten, grafieken en tabellen, niet alleen over gaswinning maar ook over o.a. zoutwinning en geothermie, bijvoorbeeld locaties, vergunningen, aardbevingen etc. Bij Kaart (1) kunt u […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag – Voorlopige conclusie 5-2-2019- 5 februari 2019 | Stop Zouwinning Nedmag heeft  een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013 voor zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Dit is nodig omdat de maximaal toegestane bodemdaling van 50 cm eind 2018 bereikt wordt en als gevolg van […]
 • GBB in gesprek met Theodor Kockelkoren van SodM – Ook zoutwinning op de agenda 29-1-2019- 29 januari 2019 | Stop Zoutwinning Voor de GBB-bijeenkomst van 22 januari 2019 was Ir. T.F. Kockelkoren uitgenodigd, inspecteur-generaal  van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onafhankelijk toezichthouder op het naleven van wetten en regels rondom de mijnbouw en de gevolgen daarvan. Op de agenda stond niet alleen de gaswinning maar ook de zoutwinning. Kort […]
 • Midden-Groningen laat inwoners meepraten over advies winningsplan 29-1-2019- 29 januari 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Midden-Groningen heeft op 23 januari 2019 een inloopbijeenkomst gehouden over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen ging in gesprek met bezorgde inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van dit winningsplan. De uitkomsten daarvan verwerkt Midden-Groningen in haar advies aan de minister. Samengevat […]
 • Kamervragen over gestapelde mijnbouw 28-1-2019- 28 januari 2019 | Stop Zoutwinning Sandra Beckerman (SP) heeft op 16 november 2018 kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van het bericht «Expertmeeting» moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag» O.a. over over schade, schade-afhandeling, omgekeerde bewijslast, gestapelde mijnbouw, rol van de provincie. Beantwoord door minister […]
 • Afhandeling mijnbouwschade Groningenveld en Norg eenvoudiger en eenduidiger 25-1-2019- 25 januari 2019 | RF Voor schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag bij Norg geldt sinds 1 januari 2017 het wettelijke bewijsvermoeden, de omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat de NAM moet aantonen dat schade niet door de gaswinning is veroorzaakt. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft een deskundigenpanel […]
 • Muntendam: Grote opkomst bijeenkomst zoutwinning Nedmag 24-1-2019- 24 januari 2019 | Middengroningennieuw.nl Inwoners konden zich laten informeren en hun stem laten horen over de plannen van Nedmag. De gemeente gaf haar visie  en vindt het belangrijk de stem van de bevolking een stevige plek te geven in het op te stellen advies. Lees verder…
 • Midden-Groningers laten zich horen over winningsplan Nedmag 24-1-2019- 24 januari 2019 | Menterwolde.info Tientallen inwoners van Midden-Groningen bezochten gisteren de inloop- en consultatiebijeenkomst over het nieuwe winningsplan van Nedmag die de gemeente hield in het voormalige gemeentehuis in Muntendam. Zoutwinner Nedmag diende die plan onlangs in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente zal hierover een advies uitbrengen aan dit […]
 • Nedmag gaat tot het uiterste om al het zout uit de Groninger bodem te halen 21-1-2019- 21 januari 2019 | Dagblad van het Noorden Nedmag gaat tot het uiterste om al het zout uit de Groninger bodem te halen. Dat concludeert stichting Stop Zoutwinning na een eerste bestudering van het nieuwe winningsplan. (..) Dessart stelt vast dat Nedmag rekening houdt met maximaal 95 centimeter bodemdaling. ,,Schijnbaar wordt dat acceptabel gevonden, zoals […]
 • Inloopavond Midden-Groningen over winningsplan Nedmag 14-1-2019- 14 januari 2019 | Gemeente Midden-Groningen Gemeente Midden-Groningen organiseert een inloop-/consultatiebijeenkomst over het nieuwe winningsplan van Nedmag. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 23 januari van 17.00 tot 19.00 uur in de voormalige raadszaal van de locatie Muntendam, Kerkstraat 2. Nedmag heeft onlangs een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. […]
 • Deze week 2 aardbevingen bij Veendam 11-1-2019- 11 januari 2019 | Stop Zoutwinning 7 januari 2019 was er een aardbeving van 1.3 op de schaal van Richter bij de Langeleegte in Veendam. Volgens Ons Laand, ons lu gaf de meetapparatuur bij Veendam echter 1.72 aan. Volgens het KNMI is de aardbeving waarschijnlijk niet veroorzaakt door zoutwinning maar door gaswinning in het Drentse […]
 • Nog steeds geen openheid over Nedmagcalamiteit Tripscompagnie 6-1-2019- 6 januari 2019 | Stop Zoutwinning We hebben nog steeds geen volledige duidelijkheid over de oorzaak van de calamiteit van april jl. bij de Nedmagput in Tripscompagnie. Dit leidt tot grotere en versnelde bodemdaling (meer dan 10 keer zo snel!). Vervuiling van het grondwater is niet uit te sluiten. Nedmag beweert de oorzaak te kennen […]
 • Plannen Nedmag nieuwe locatie 4-1-2019- 4 januari 2018 | Stop Zoutwinning Nedmag heeft de plannen voor uitbreiding van de magnesiumzoutwinning naar een nieuwe locatie nog niet opgegeven. In het nieuwe winningsplan voor Borgercompagnie en Tripscompagnie staat dat Nedmag op korte termijn start met de voorbereiding van een aanvraag voor een nieuwe winningslocatie. Combinatie Gemeentebelangen, de grootste partij in de gemeenteraad […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag ingediend 3-1-2019- 3 januari 2019 | Stop Zoutwinning Nedmag heeft rond 13 december 2018 een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013 voor zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Dit is nodig omdat de maximaal toegestane bodemdaling van 50 cm eind 2018 bereikt wordt […]
 • Lekkage bij Nedmag 3-1-2019- 3 januari 2019 | Stop Zoutwinning 14 november 2018:  miljoenen liters pekelwater weggelekt Uit de ondergrondse persleiding van Nedmag die op 14 november jl. gesprongen is, zijn miljoenen liters zout water weggelekt.  De Omgevingsdienst Groningen laat onderzoeken of de bodem door het weggelekte pekelwater vervuild is. Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Tom van der […]
 • Partij voor het Noorden stelt vragen over afvalwaterleiding 24-12-2018- 24 december 2018 | Groningerkrant De Partij voor het Noorden heeft opnieuw een lek geconstateerd in de smeerpijp van Nedmag. Het is het tweede lek in de afvalwaterleiding tussen Veendam en Scheemda binnen zeer korte tijd. De Partij voor het Noorden pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek en vraagt zich af waarom de Omgevingsdienst Groningen […]
 • Partij voor het Noorden stelt vragen over lekkende ‘smeerpijp’ van Nedmag 23-12-2018- 23 december 2018 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven De statenfractie van de Partij voor het Noorden vraagt Gedeputeerde Staten om de gang van zaken rondom de afvalwaterleiding van Nedmag grondig tegen het licht te houden. (..) Namens de statenfractie eist Bé Zwiers dat de staat van onderhoud van de gehele Veenkoloniale […]
 • Alweer lekkage bij Nedmag 23-12-2018- 23 december 2018 | Stop Zoutwinning Zaterdagavond 22 december 2018 is de afvalwaterleiding van zoutwinner Nedmag opnieuw gesprongen. Daarbij is 100.000 tot 200.000 liter pekelwater weggelekt. Een minimale hoeveelheid volgens Nedmag. Stop Zoutwinning denkt daar heel anders over. Dit komt nog eens bovenop de miljoenen liters pekelwater die in november al weggelekt zijn! Nedmag beweerde […]
 • Midden-Groningen vraagt bewoners naar mening winningsplan van Nedmag 21-12-2018- 21 december 2018 | DvhN | Louis van Kelckhoven Het gemeentebestuur van Midden-Groningen gaat begin volgend jaar met burgers in gesprek over het nieuwe winningsplan van Nedmag.(..) Wethouder Anja Woortman (PvdA) van Midden-Groningen zegt dat de gemeente in de eerste maanden van volgend jaar bewoners van Borgercompagnie, Kiel-Windeweer en Tripscompagnie actief gaat raadplegen. ,,Wij gaan […]
 • Onderzoek: 18 bomen langs N33 aangetast door uitstoot Nedmag 19-12-2018- 19 december 2018 | Menterwolde.info Emissie vanuit de fabriek van zoutproducent Nedmag langs de N33 tussen Meeden en Veendam is de oorzaak dat een deel van de grauwe abelen langs deze weg zijn aangetast. Dat blijkt uit het blad- en bodemonderzoek dat Ecogroen uit Zwolle uitvoerde namens Nedmag. Eerder dit jaar maakte Rijkswaterstaat – verantwoordelijk […]
 • Gesprek met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 5-12-2018- 5 december 2018 | Stop Zoutwinning Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren en senior inspecteur Ondergrond Gerco Hoedeman van SodM zijn 5 december jl. in Borgercompagnie geweest voor een gesprek met de bewonersgroep Borgercompagnie en Stichting Stop Zoutwinning . Dat was in diverse opzichten een verhelderend gesprek. Zo bleek onder andere dat de beweringen van Nedmag over oorzaak […]
 • Eikenaar (provincie Groningen) wil geen ander schadeloket voor zoutwinning 4-12-2018- 4 december 2018 | Dagblad van het Noorden | Frits Poelman De provincie Groningen wil dat er voor alle soorten mijnbouw één loket komt dat de schade volgens dezelfde landelijke regels afhandelt. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) dringt op zo’n loket aan in een brief aan minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder…
 • Drentse gasvelden en zoutkoepels in beeld voor ondergrondse opslag 4-12-2018- 4 december 2018 | Stop Zoutwinning In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de consequenties van de opslag van bijvoorbeeld CO2, waterstof en Russisch gas in lege gasvelden en zoutkoepels, o.a. in Groningen en Drenthe. In het rapport worden ook tien Drentse gasvelden […]