Index

Nog lezen?

Vanaf 1-12-2018, alleen titels


Vanaf 1-12-2018 inclusief deel vd tekst

 • 1-11-2016 - Niet nóg meer zoutwinning in aardbevingsgebied! Nedmag wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, ernstige geluidsoverlast en aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid […]
 • Illegale boring Nedmag 23-8-2022 - 23 augustus 2022 | Stop Zoutwinning | Terwijl wij zitten te wachten op de uitspraak van de rechter omtrent de vergunningen voor Nedmag kwam volkomen onverwacht het nieuws dat Nedmag bezig is met illegale booractiviteiten. Dit volledig in tegenspraak met het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, én in tegenspraak met wat […]
 • Kort verslag rechtszaak 28 juni 29-6-2022 - 29 juni 2022 | Stop Zoutwinning | Dinsdag 28 juni werd het een uitzonderlijk lange dag in de rechtszaal. De zitting duurde maar liefst van 10.30 tot na 19.30. Het ging hier om de drie (gecoordineerde) procedures bij de rechtbank Den Haag tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op de […]
 • Voortgang beroepsprocedure en werkzaamheden Nedmag 2-5-2022 - 2 mei 2022 | Stop Zoutwinning | De beroepsprocedure tegen het instemmingsbesluit op het winningsplan van NEDMAG gaat de laatste fase in. Op dinsdag 28 juni is bij de Rechtbank in Den Haag de zitting over het beroep dat de Stichting Stop Zoutwinning ca. tegen het instemmingsbesluit heeft aangespannen. Naast Stop Zoutwinning c.s. hebben nog […]
 • Voorzieningenrechter stemt niet in met actieve winning Nedmag 30-11-2021 - 30 november 2021 | Stop Zoutwinning | Nog steeds lopen er drie (gecoordineerde) procedures bij de rechtbank Den Haag tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op de vergunningsaanvragen van Nedmag. Over de voortgang van deze beroepen leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. In een aparte procedure hebben enkele particulieren […]
 • Bijeenkomst schadeafhandeling Noord Drenthe 30-9-2021 - 30 september 2021 | Stop Zoutwinning | De gezamenlijke Noord-Drentse overheden (provincie Drenthe, gemeentes Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld, alsmede de Groningse gemeente Westerkwartier) hebben een rondetafelgesprek georganiseerd over de schadeafhandeling in Noord-Drenthe. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 27 september, met bewoners, lokale bestuurders en de verantwoordelijken voor de schadeafhandeling. Die laatsten werden vertegenwoordigd […]
 • Stop Zoutwinning dient beroepschrift in 7-6-2021 -   7 juni 2021 | Stop Zoutwinning | Inmiddels is het alweer meer dan 6 weken geleden dat de minister van EZK definitieve instemmingsbesluiten met de door Nedmag aangevraagde vergunningen gepubliceerd heeft. Afgelopen week heeft stichting Stop Zoutwinning, in overleg met Bewonersgroep Borgercompagnie, en mede namens de Groninger Bodembeweging en 28 natuurlijke personen, beroep aangetekend […]
 • Veendam mag van minister EZK nog verder zakken 10-5-2021 - 10 mei 2021 | Stop Zoutwinning | Veendam staat al bovenaan in de top 20 van gemeentes qua verzakking. Volgens het Waterschap Hunze en Aa’s zijn de grenzen van de beheersbaarheid voor het waterbeheer bereikt. Voldoende reden om daar geen verdere bodemdaling toe te staan. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) denkt daar […]
 • Minister EZK belemmert inspraakmogelijkheden burger 9-5-2021 - 9 mei 2021 | Stop Zoutwinning | De overheid is wettelijk verplicht om informatie tijdig te delen als burgers daarom vragen. Dat is nodig om overheidsbesluiten te kunnen beoordelen en om eventueel bezwaar aan te tekenen. Dit hoort bij Behoorlijk Bestuur. Bij het ministerie van Economische Zaken (EZK) werkt dat anders. EZK houdt die informatie […]
 • Onbetrouwbare overheid – EZK negeert adviezen en bezwaren 8-5-2021 - 8 mei 2021 | Stop Zoutwinning | Adviezen en bezwaren lokale overheden en burgers zijn genegeerd. Nedmag wordt beloond voor onverantwoordelijk gedrag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het definitieve instemmingsbesluit voor het nieuwe winningsplan en andere vergunningen van Nedmag gepubliceerd. Nedmag mag doorgaan met zoutwinning en die zelfs nog uitbreiden. De […]
 • Persbericht: Een slecht besluit, goede grond voor bezwaar 3-5-2021 - 3 mei 2021 | Stop Zoutwinning | Dat zoutwinner Nedmag uit Veendam toestemming heeft gekregen om door te gaan met haar desastreuze activiteiten heeft Stichting Stop Zoutwinning zeker niet verrast. Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar “definitieve” besluit op de toekomstplannen van de omstreden mijnbouwer heeft gepubliceerd reageert de stichting immer strijdlustig: […]
 • Definitief besluit vergunningen Nedmag gepubliceerd 30-4-2021 - 30 april 2021 | Stop Zoutwinning Nedmag krijgt toestemming voor meer zoutwinning EZK verkiest economische belangen boven veiligheid – Rechtszaak is volgende logische stap Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat op 30 april 2021 het definitief instemmingsbesluit over de door Nedmag aangevraagde vergunningen gepubliceerd zal worden. Het besluit zal ter inzage […]
 • Onduidelijkheid over bodemdaling – Kamervragen 5-3-2021 - 5 maart 2021 | Stop Zoutwinning | Henk Nijboer (PvdA) heeft op 26 januari 2021 vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de bodemdaling bij zoutwinning. Minister van ‘t Wout heeft die vragen op 5 maart 2021 beantwoord. Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de bodemdaling bij zoutwinning. Het is […]
 • Transparantie zoutwinning EITI past op 1 A4 28-1-2021 - 28 januari 2021 | Stop Zoutwinning | EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. Op 28 januari 2021 heeft de NL-EITI MSG haar tweede, jaarlijkse, NL-EITI-rapport gepubliceerd, over het jaar 2018 en gericht op de  olie- en gasindustrie. Zie Transparantierapport delfstoffenindustrie teleurstellend voor ons oordeel […]
 • Transparantierapport delfstoffenindustrie teleurstellend 28-1-2021 - 28 januari 2021 | Stop Zoutwinning | EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. Op 28 januari 2021 heeft de NL-EITI MSG haar tweede, jaarlijkse, NL-EITI-rapport gepubliceerd, over het jaar 2018 en gericht op de olie-, gas- en zoutindustrie. Het doel van NL-EITI is “het […]
 • Veendam is nummer 1 in top 20 Verzakking 9-12-2020 - 9 december 2020 | Stop Zoutwinning Veendam staat nu bovenaan in de top 20 van gemeentes qua verzakking. Met de recent gepubliceerde bodemdalingskaart 2.0 data heeft SkyGeo een rangschikking gemaakt van gemeentes op basis van variatie van verzakking. Zij waren verrast over het eerste nieuwe inzicht uit deze rangschikking. Nu er écht gemeten wordt blijkt […]
 • Informerende bijeenkomst Raad Aa en Hunze over mijnbouw 19-11-2020 - 19 november 2020 | Stichting Stop Zoutwinning De gemeente Aa en Hunze heeft al decennia te maken met de gevolgen van gaswinning en  zoutwinning. Nu de negatieve gevolgen en de risico’s groter blijken dan oorspronkelijk werd ingeschat heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze aangegeven meer fundamenteel te willen spreken over de visie op activiteiten […]
 • Vragen SP provincie Drenthe over schaderegeling zoutwinning 17-11-2020 - 17 november 2020 | SP “De SP stelt vragen aan het college over de schadeafhandeling bij zoutwinning door Nedmag. De gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Veendam en Midden Groningen en de provincie Groningen vragen allemaal om schadeafhandeling waarbij de omgekeerde bewijslast geldt. Zo niet de provincie Drenthe. Die vraagt alleen om een ‘goede schaderegeling’. Ronald […]
 • Gemeenteraad Aa en Hunze stemt unaniem in met zienswijze tegen zoutwinning 28-8-2020 - 28 augustus 2020 | Gemeente Aa en Hunze “De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft op 27 augustus unaniem ingestemd met de aanvullingen op de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister wil Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te […]
 • Gemeenteraad Aa en Hunze unaniem tegen verdere zoutwinning Nedmag 27-8-2020 - 27 augustus 2020 | Rtv Drenthe | Hjalmar Guit “De voltallige gemeenteraad van Aa en Hunze wil geen verdere zoutwinning in de Veenkoloniën. De raad schaart zich daarmee unaniem achter de opstelling van het college van burgemeester en wethouders richting minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat zoutwinbedrijf Nedmag de zoutwinning moet afbouwen. […]
 • Status nieuw winningsplan Nedmag 17-8-2020 - 17 augustus 2020 | Stop Zoutwinning | Concept-besluiten vergunningen Afgelopen juni legde het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat de (ontwerp) instemmingsbesluiten ter inzage voor het nieuwe winningsplan en andere vergunningen van Nedmag. De besluiten sloegen in de regio in als een bom: zelfs negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen werden in de […]
 • Nedmag toont ware aard in zienswijze 28-7-2020 - 28 juli 2020 | Stop Zoutwinning De zienswijze van Nedmag op de ontwerpbesluiten van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat toont de ware aard van Nedmag. Minister Wiebes geeft het bedrijf – tegen het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen in – al álles waar ze om vroegen maar dat is voor Nedmag […]
 • Meer verzet tegen nieuw plan zoutwinning bij Veendam 24-7-2020 - 24 juli 2020 | Rtv Drenthe “Stichting Stop Zoutwinning heeft zich bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzet tegen het nieuwe winningsplan van zoutmijnbouwer Nedmag langs de Drents-Groningse grens. Door zoutwinning kunnen er gaten ontstaan in de zoutholtes. Daardoor kan een mengsel van zeer zout water en diesel vrijkomen en eventueel ook in […]
 • Stop Zoutwinning komt ook namens de regio met vlammende zienswijze tegen zoutwining 24-7-2020 - 24 juli 2020 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven ” Stop Zoutwinning wil dat de ondergrondse activiteiten van Nedmag zo snel mogelijk worden afgebouwd. Daarbij wordt de Veendammer zoutwinner verantwoordelijk gehouden voor opgetreden en toekomstige schade in het winningsgebied. ,,De steun vanuit de regio voor onze bij het ministerie van Economische Zaken […]
 • Persbericht: Verzet tegen winningsplan Nedmag is enorm 23-7-2020 - 23 juli 2020 | Stop Zoutwinning Persbericht Verzet tegen winningsplan Nedmag is enorm Stichting Stop Zoutwinning heeft een ondubbelzinnige zienswijze ingediend tegen het nieuwe winningsplan van zoutmijnbouwer Nedmag: wat de stichting betreft worden de ondergrondse activiteiten van het bedrijf zo snel als mogelijk afgebouwd, én wordt Nedmag verantwoordelijk gehouden voor alle reeds opgetreden en toekomstige […]
 • Waddenvereniging dient zienswijze in op ontwerpbesluiten Nedmag 20-7-2020 - 20 juli 2020 | Stop Zoutwinning Ook de Waddenvereniging heeft een zienswijze ingediend over de ontwerpbesluiten voor de zoutwinning door Nedmag. “De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de impact van deze activiteit op de Waddenzee. Wij hebben begrepen dat er bij deze activiteit sprake zal zijn van het lozen van pekel. De lozing van pekel […]
 • Zienswijze Tynaarlo ontwerpbesluit winningsplan Nedmag 16-7-2020 - 16 juli 2020 | Stop Zoutwinning Gemeente Tynaarlo stemt niet in met het ontwerp-instemmingsbesluit over het nieuwe Nedmag winningsplan. Dat blijkt uit de door de gemeente ingediende zienswijze. De door Tynaarlo in haar advies van 26 november 2019 benoemde onzekerheden en risico’s zijn door minister Wiebes niet weggenomen. Daarom maakt dat advies onverkort deel uit […]
 • Zienswijze Nedmag-winningplan provincie Groningen 6-7-2020 - 6 juli 2020 | Stop Zoutwinning De zienswijze over het nieuwe winningsplan van Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen is op 30 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen en op 1 juli 2020 goedgekeurd door Provinciale Staten van Groningen. Tijdens de bespreking op 1 juli 2020 zijn 3 moties ingediend (Partij voor de Dieren, […]
 • Raad Midden-Groningen unaniem achter afwijzen zoutwinning door Nedmag 3-7-2020 - 3 juli 2020 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven | “Het college van Midden-Groningen had eerder al laten weten zich tegen verdere zoutwinning te verzetten. Dit vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de potentiële milieurisico’s en de leefbaarheid in het gebied. Die zienswijze wordt op aandringen van de gemeenteraad verder aangescherpt. Deze […]
 • Aa en Hunze tegen verdere zoutwinning Nedmag, Hunze en Aa’s wil compensatie 1-7-2020 - 1 juli 2020 | RTV Noord | Jeroen Willems Naast de gemeentes Midden-Groningen en Veendam komen ook het Drentse Aa en Hunze en waterschap Hunze en Aa’s met bezwaren op het ontwerp-instemmingsbesluit zoutwinning Nedmag. [..] Burgemeester Hiemstra: ‘Met onze inwoners blijven wij zorgen houden over de zoutwinning en de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in […]
 • Minister Wiebes: Het gaat toch om werkgelegenheid 1-7-2020 - 1 juli 2020 | Stop Zoutwinning Afhandeling mijnbouwschade en zoutwinning door Nedmag waren de onderwerpen in De Hofbar van 30 juni 2020. Interviews met gedupeerden en kritische vragen aan Wiebes. Minister Wiebes gaf daarin gewoon toe dat Nedmag WEL vanwege de werkgelegenheid mag uitbreiden. In zijn ontwerpbesluit over het winningsplan zegt hij dat dit NIET […]
 • Aa en Hunze is tegen verdere zoutwinning bij Veendam 30-6-2020 - 30 juni 2020 | Rtv Drenthe | “Behalve de zoutwinning zelf, heeft Aa en Hunze ook bezwaar gemaakt tegen de procedure. Aa en Hunze wil niet dat Nedmag verder gaat met zoutwinning in de gemeente Veendam. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan het ministerie van Economische Zaken. De gemeenteraad vergadert later […]
 • Motie over Nedmag winingsplan aangenomen door Gemeenteraad Tynaarlo 30-6-2020 - 30 juni 2020 | Stop Zoutwinning | De Gemeenteraad van Tynaarlo heeft een motie aangenomen over het nieuwe winningsplan van Nedmag: Motie zienswijze ontwerp-Instemmingsbesluit winningsplan 2018 Nedmag De motie is ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, CDA, Leefbaar Tynaarlo, D66, Gemeentebelangen. De enige uitzonderingen waren PvdA en VVD. Constaterende dat: De minister van Economische Zaken en Klimaat, […]
 • Geen instemming Aa en Hunze ontwerpbesluit Nedmag winningsplan 30-6-2020 - 30 juni 2020 | Stop Zoutwinning | Gemeente Aa en Hunze stemt niet in met het ontwerp-instemmingsbesluit over het nieuwe Nedmag winningsplan. Dat blijkt uit de door de gemeente ingediende zienswijze. Het voornemen van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in te stemmen met zoutwinning door Nedmag tot 2045 is volgens de […]
 • Aa en Hunze geeft negatief advies over verdere zoutwinning 30-6-2020 - 30 juni 2020 | Gemeente Aa en Hunze “Het college van burgemeester en wethouders kan niet instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken. Met dit instemmingsbesluit wil de minister Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen. Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt van 11 juni tot […]
 • Ook Gemeente Aa en Hunze is fel tegen zoutwinning bij Veendam 30-6-2020 - 30 juni 2020 | Dagblad van het Noorden Na de gemeente Midden-Groningen heeft ook de gemeente Aa en Hunze zich fel gekeerd tegen de uitbreidingsplannen van magnesiumzoutwinner Nedmag.(.) Burgemeester Anno Wietze Hiemstra zegt dat de inwoners van zijn gemeente bezorgd zijn over de zoutwinning, evenals de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in de regio, zoals […]
 • Stop Zoutwinning bij De Hofbar 30-6-2020 - 30 juni 2020 | Stop Zoutwinning Vandaag besteedt het TV-programma De Hofbar aandacht aan de zoutwinning door Nedmag en de schadeafhandeling van mijnbouwschade. Hiervoor zijn een inwoner uit Veendam, iemand van de bewonersgroep Borgercompagnie en Stichting Stop Zoutwinning geïnterviewd. Ook is minister Wiebes om een reactie gevraagd. 22.10-22.40 uur op NPO 2
 • Nedmagbesluit gebaseerd op drijfzand 26-6-2020 - 26 juni 2020 | Stop Zoutwinning Er is onvoldoende zekerheid over de juistheid, volledigheid en onafhankelijkheid van de aangeleverde informatie die als basis voor de besluitvorming en onderzoek gebruikt is (en wordt). Bij onomkeerbare gevolgen en risico’s, zoals bij de zoutwinning door Nedmag, is dat nog belangrijker dan anders. Een zorgvuldig oordeel over de gevolgen […]
 • Kamervragen ChristenUnie over winningsplan Nedmag 25-6-2020 - 25 juni 2020 | Stop Zoutwinning Vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het ontwerpinstemmingsbesluit Winningsplan Nedmag en de zoutwinningsactiviteiten in Zuidwending (ingezonden 25 juni  2020). Vraag 1 1. Welke advies is er door de betrokken waterschappen uitgebracht over het ontwerpinstemmingsbesluit voor […]
 • Midden-Groningen blijft mordicus tegen verdere zoutwinning door Nedmag (en laat dat Den Haag ook weten) 25-6-2020 - 25 juni 2020 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven “Midden-Groningen blijft tegen verdere zoutwinning door Nedmag. De al eerder ingezette harde lijn tegen de Veendammer zoutwinner blijft onverkort van kracht.” “Het college gaat een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om nieuwe zoutwinning door […]
 • ChristenUnie stelt Kamervragen over duur winningsplan Nedmag 25-6-2020 - 25 juni 2020 | RTV Noord | Martijn Folkers “De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zet vraagtekens bij de duur van het winningsplan van Nedmag Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is voornemens Nedmag groen licht te geven tot 2045, maar dat vindt de partij te lang. Het Groninger Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft […]
 • College Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinning 25-6-2020 - 25 juni 2020 | Gemeente Midden-Groningen Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de potentiële milieurisico´s en de leefbaarheid in het gebied heeft het college besloten tegen nieuwe zoutwinning te stemmen.  Het college wil een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat om bij Nedmag nieuwe zoutwinning toe te staan. […]
 • Algemeen Overleg mijnbouw 24 juni 2020 24-6-2020 - 24 juni 2020 | Stop Zoutwinning 24 juni 2020 was er een Algemeen overleg over Mijnbouw/Groningen van de Vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). Stichting Stop Zoutwinning heeft leden van deze commissie opnieuw gevraagd om ons te helpen. Wij vinden dat de geschiedenis van de gaswinning zich herhaalt bij de zoutwinning door Nedmag: […]
 • Zienswijze Midden-Groningen ontwerpbesluit winningsplan Nedmag 24-6-2020 - 24 juni 2020 | Stop Zoutwinning Op 11 juni 2020 heeft de minister van EZK het ontwerp-instemmingsbesluit over het winningsplan 2018 van Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen gepubliceerd. College en gemeenteraad van Midden-Groningen hebben daarover een gezamenlijke zienswijze ingediend. Die sluit aan op het door hen op 15 november 2019 uitgebrachte advies aan de minister […]
 • Provincie: Omgekeerde bewijslast invoeren bij zoutwinningsgebied in Veendam 23-6-2020 - 23 juni 2020 | Dagblad van het Noorden | Johan de Veer “De omgekeerde bewijslast die geldt voor schades aan woningen in het Groningse gasveld moet ook van toepassing worden verklaard in het zoutwinningsgebied bij Veendam. Dat vindt een meerderheid in Provinciale Staten van Groningen. Het provinciebestuur is gevraagd hier bij de minister op aan […]
 • Midden-Groningen is tegen Nedmag-besluit Wiebes 23-6-2020 - 23 juni 2020 | RTV Noord | Martijn Folkers “De gemeente Midden-Groningen zal een zienswijze indienen die negatief oordeelt over het besluit van het ministerie van Economische Zaken over de toekomst van Nedmag. Volgens minister Wiebes mag Nedmag doorgaan met zout winnen tot 2045. De houding van Midden-Groningen is weinig verrassend, aangezien de gemeente eerder […]
 • Petitie tegen uitbreiding zoutwinning Nedmag 22-6-2020 - 22 juni 2020 | Stop Zoutwinning De SP Statenfractie Groningen start samen met de afdelingen Veendam en Midden-Groningen een petitie tegen uitbreiding van de zoutwinning door Nedmag. De petitie zal worden gebruikt bij de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2020. Zie ook Petitie stop de zoutwinning van Nedmag |SP Veendam | 22 juni […]
 • Statenfracties over winningsplan Nedmag: ‘Termijn tot 2045 is te lang’ 22-6-2020 - 22 juni 2020 | RTV Noord | Martijn Folkers Het voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken om het nieuwe winningsplan van Nedmag tot 2045 toe te staan, stuit op verzet in Provinciale Staten van Groningen. Coalitiepartijen GroenLinks en ChristenUnie vinden de termijn te lang. Verschillende oppositiepartijen zijn het daar mee eens. Lees verder … […]
 • Mijnraad en minister EZK negeren adviezen 21-6-2020 - 21 juni 2021 | Stop Zoutwinning Adviezen SodM, Tcbb, waterschap en lokale overheden genegeerd door Mijnraad en minister EZK Net als SodM adviseren waterschap Hunze en Aa’s, Tcbb en een aantal lokale overheden om geen actieve winning meer toe te staan uit zoutput TR-9 bij Tripscompagnie. Dat leidt namelijk tot nog meer bodemdaling terwijl het […]
 • Minister EZK verdraait advies lokale overheden 20-6-2020 - 20 juni 2020 | Stop Zoutwinning In Minister misleidt Tweede Kamer (motie Tom van der Lee c.s.) hebben we gemeld dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aangenomen Tweede Kamermotie niet uitvoert en de Tweede Kamer misleidt door te doen alsof dit wel zo is. In het ontwerp-instemmingsbesluit over het nieuwe winningsplan […]
 • Minister misleidt Tweede Kamer (motie Tom van der Lee c.s.) 20-6-2020 - 20 juni 2020 | Stop Zoutwinning De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voert aangenomen Tweede Kamermotie niet uit en misleidt de Tweede Kamer. Cumulatieve effecten mijnbouw niet voldoende onderzocht (motie Tom van der Lee c.s.1 ) maar de minister doet alsof dat wel zo is. De locatie van de beoogde Nedmag- uitbreidingen in […]
 • Niet veilig, verantwoord en toekomstbestendig, tóch uitbreiding 19-6-2020 - 19 juni 2020 | Stop Zoutwinning Volgens de minister van EZK mag de winning van zout alleen plaatsvinden zolang dat veilig en verantwoord kan. 45 miljoen liter dieselolie in de bodem bij Tripscompagnie maken volkomen duidelijk dat de zoutwinning door Nedmag helemaal niet veilig en verantwoord is. Toch mag Nedmag van de minister gewoon doorgaan. […]
 • Nedmag mag van ministerie tot 2045 zout winnen 11-6-2020 - 11 juni 2020 | RTV Noord | Martijn Folkers “Zoutwinner Nedmag blijft tot uiterlijk 31 december 2045 zout winnen in onze provincie. Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar ontwerp-instemmingsbesluit.” “Onduidelijk is nog of er ook geld in het fonds moet worden gestort voor de periode na de actieve zoutwinning, wanneer […]
 • Persbericht: Stichting Stop Zoutwinning vol vertrouwen 11-6-2020 - 11 juni 2020 | Stop Zoutwinning Stichting Stop Zoutwinning toont zich strijdvaardig in haar verzet tegen de uitbreidingsplannen van magnesiumzoutwinner Nedmag. Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een conceptbesluit heeft gepubliceerd waarmee Nedmag door lijkt te mogen gaan met de omstreden zoutwinning is de race wat de stichting, en andere omwonenden, betreft […]
 • Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag gepubliceerd 11-6-2020 - 11 juni 2020 | Stop Zoutwinning Nedmag krijgt (voorlopig) toestemming voor uitbreiding EZK stelt veiligheid (weer) niet voorop Het ontwerp Instemmingsbesluit voor het winningsplan 2018 van Nedmag is vanmorgen gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In dit besluit beschrijft EZK dat Nedmag nieuwe putten mag gaan boren vanuit locatie Borgercompagnie. Stichting […]
 • Procedure vergunningen Nedmag 7-6-2020 - 7 juni 2020 | Stop Zoutwinning Procedure instemmingsbesluit winningsplan en andere vergunningen Nedmag Gecoördineerde procedure Het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten drie vergunningsprocedures voor Nedmag te behandelen in één gecoördineerde procedure. Het gaat om de volgende vergunningen: Omgevingsvergunning uitbreiding locatie Borgercompagnie (WHC-1): Deze aanvraag behelst het uitbreiden van de huidige locatie […]
 • Wegelekte diesel in Rusland ecologische ramp, in Nederland niet? 5-6-2020 - 5 juni 2020 | Stop Zoutwinning In het noorden van Rusland is de noodtoestand uitgeroepen. Er is meer dan 26 miljoen liter dieselolie weggelekt. Er wordt gesproken van een van de grootste olierampen ooit. Volgens experts kan het ecologisch herstel van de omgeving tientallen jaren duren. Bij de zoutwinningslocaties van Nedmag zit nu al 45 […]
 • Ontwerpbesluit winningsplan binnenkort ter inzage 26-5-2020 - 26 mei 2020 | Stop Zoutwinning Voor zover nu bekend wordt het ontwerp-instemmingsbesluit over het nieuwe winningsplan van Nedmag uiterlijk  18 juni 2020 ter inzage gelegd (ook digitaal). Stichting Stop Zoutwinning is van mening dat er geen enkele wettelijke of maatschappelijke legitimatie is om in te stemmen met het Winningsplan 2018 van Nedmag: Er is […]
 • Jaarverslag SodM 2019 misleidend 1-5-2020 - 1 mei 2020 | Stop Zoutwinning Het jaarverslag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over 2019 draagt bepaald niet bij aan het zo broodnodige herstel van vertrouwen in onze onverheid. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid in haar informatievoorziening de werkelijkheid niet anders voorstelt dan die is. Toch blijft de overheid ernstige incidenten […]
 • Alweer lekkage afvalwaterleiding Nedmag 3-3-2020 - 3 maart 2020 | Stop Zoutwinning Op 2 maart 2020 is er alweer een afvalwaterleiding van Nedmag gesprongen. Volgens Nedmag met minimale lekkage tot gevolg. Dat zei Nedmag ook van de lekkage van 22 december 2018 toen er 100.000 tot 200.000 liter pekelwater weggelekt is. Minimale lekkage? Daar denkt Stopzoutwinning toch heel anders over! Stop […]
 • Te weinig kennis over langetermijnrisico’s van zoutwinning 19-2-2020 - 19 februari 2020 | Stop Zoutwinning Nieuw onderzoek bevestigt opnieuw dat er te weinig kennis is over de risico’s van zoutwinning op lange termijn. Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) heeft in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek gedaan naar de langetermijnrisico’s van het afsluiten van zoutcavernes. De wetenschappers concluderen dat het met de huidige […]
 • Jarenlange geluidsoverlast omwonenden bij afsluiting zoutputten 16-1-2020 - 16 januari 2020 | Stop Zoutwinning Afsluiting put TR-5 (Tripscompagnie) Zoals bekend moet na de grote lekkage in het Tripscompagnie veld van Nedmag (april 2018) zo snel mogelijk de ondergrondse druk in het veld omlaag gebracht worden. Daarna moeten het veld, en de zoutbronnen, afgesloten en verlaten (geabandonneerd) worden. Nedmag heeft in december aangekondigd hier […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag – Stand van zaken 16-1-2020 - 16 januari 2020 | Stop Zoutwinning Nieuw winnningsplan Nedmag Borgercompagnie en Tripscompagnie Analyse winningsplan Onze onderzoekswerkgroep is de afgelopen maanden volop bezig geweest met de analyse van het nieuwe winningsplan, de bijbehorende onderzoeksrapporten en de informatie die we via Wob-verzoeken opgevraagd hebben.  Inmiddels zijn daar de adviezen van SodM, TNO en de lokale overheden bijgekomen. […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag – Samenvatting adviezen lokale overheden 5-1-2020 - 5 januari 2020 | Stop Zouwinning Voor het instemmingsbesluit met het winningsplan hebben gedeputeerde staten, colleges van burgemeesters en wethouders en het waterschap adviesrecht. Voor het winningsplan van Nedmag voor Borgercompagnie en Tripscompagnie 2018 zijn dat: Waterschap Hunze en Aa’s, Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe, College van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Veendam, […]
 • Aa en Hunze: Nog niet instemmen met winningsplan Nedmag 6-12-2019 - 6 december 2019 | Stop Zoutwinning De gemeente Aa en Hunze adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om op dit moment niet in te stemmen met het nieuwe Nedmag winningsplan gezien de risico’s, onzekerheden en onvoorspelbaarheid van de effecten van zoutwinning en de grote impact op het waterbeheer. Aa en Hunze sluit […]
 • Provincie Drenthe: Nedmag mag zoutwinning uitbreiden 6-12-2019 - 6 december 2019 | Stop Zoutwinning Gedeputeerde Staten Drenthe (GS Drenthe) zegt het belang van een veilige en maatschappelijk verantwoorde zoutwinning te onderstrepen maar vindt ook dat zij verantwoordelijk is voor het voortbestaan van Nedmag omdat de provincie Drenthe via de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) aandeelhouder van Nedmag is. Wij vinden dat met elkaar in tegenspraak. […]
 • Veendam: Nedmag mag zoutwinning uitbreiden 6-12-2019 - 6 december 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Veendam zegt in haar advies prioriteit te geven aan de veiligheid van haar inwoners maar ook oog te hebben voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in onze regio. Uit het advies blijkt vervolgens niet dat de veiligheid van de inwoners voorop staat. Veendam sluit zich […]
 • Provincie Groningen: Nedmag mag zoutwinning uitbreiden 6-12-2019 - 6 december 2019 | Stop Zoutwinning Gedeputeerde Staten Groningen (GS Groningen) ondersteunt  het advies van SodM over de toekomstige abandonnering (het verlaten en sluiten van) van het TR-cluster (de putten TR-1 t/m 8 en VE-4) en adviseert net als SodM om: niet in te stemmen met de aangevraagde productie uit de bestaande putten; wel in […]
 • Hoorzitting zoutwinning PS Groningen 29-11-2019 - 29 november 2019 | Stop Zoutwinning In december vergaderen de Provinciale Staten van Groningen over zoutwinning tijdens de bespreking van de Nota Ondergrond. Om zich zo goed mogelijk te laten informeren vonden er 27 november 2019 twee hoorzittingen plaats, een voor bedrijven en een voor bewonersorganisaties. Aansluitend konden inwoners in gesprek met statenleden (Praten met […]
 • José van Schie voorgedragen als opvolger van wethouder Anja Woortman 28-11-2019 - 28 november 2019 | Stop Zoutwinning José van Schie is voorgedragen als opvolger van Anja Woortman als wethouder van gemeente Midden-Groningen. De alom gerespecteerde en gewaardeerde Anja Woortman (PvdA) vertrekt omdat het wethouderschap van Midden-Groningen voor haar op dit moment niet te combineren is met haar gezinsleven. Gezien de zwaarte van haar portefeuilles, met o.a. […]
 • Tynaarlo: Nog niet instemmen met winningsplan Nedmag 28-11-2019 - 28 november 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Tynaarlo adviseert minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om op dit moment niet in te stemmen met het nieuwe Nedmag winningsplan gezien de risico’s, onzekerheden en onvoorspelbaarheid van de effecten van zoutwinning en de grote impact op het waterbeheer. Tynaarlo sluit zich aan bij de adviezen van […]
 • Antwoorden minister Wiebes misleidend 26-11-2019 - 26 november 2019 | Stop Zoutwinning In de Tweede kamer is op 16 april 2019 voor ons een belangrijk moties aangenomen: De motie van Tom van der Lee (32848-186), medeondertekend door Sandra Beckerman (SP) en Frank Wassenberg (PvdD). Hierin verzoekt hij de regering om eerst te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van mijnbouwactiviteiten in de […]
 • Villawijk ‘scheurt en verzakt’ door zoutwinning Nedmag 26-11-2019 - 26 november 2019 | Stop Zoutwinning Stop Zoutwinning trekt op met andere bewonersorganisaties die zich verzetten tegen de gevolgen en de risico’s van zoutwinning door Nedmag. Een van die organisaties is Bewonersgroep Golfeiland in Veendam. Bij hen is grote schade aan hun huizen die allemaal minder dan 10 jaar oud zijn en volgens strenge bouwvoorschriften […]
 • Veendam akkoord met winningsplan Nedmag 22-11-2019 - 22 november 2019 | RTV Noord “De gemeente Veendam adviseert de minister van Economische Zaken akkoord te gaan met het winningsplan van zoutwinningsbedrijf Nedmag. Het advies is in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Nedmag wil nieuwe zoutwinningslocaties openen bij Borgercompagnie. De bestaande locaties bij Tripscompagnie worden gesloten. Het advies van […]
 • Winningsplan Nedmag onverantwoord, meer onderzoek nodig 20-11-2019 - 20 november 2019 | Stop Zoutwinning Volgens Waterschap Hunze en Aa’s ontbreekt er zoveel informatie aan het winningsplan Nedmag 2018 dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier nog niet mee in zou mogen stemmen. Diverse onderwerpen zijn onvoldoende onderbouwd of zelfs helemaal (nog) niet onderzocht. Het is niet duidelijk wat de gevolgen […]
 • Midden-Groningen tegen nieuwe zoutwinning Nedmag 19-11-2019 - 19 november 2019 | Stop Zoutwinning De gemeente Midden-Groningen adviseert om te stoppen met zoutwinning door Nedmag uit de bestaande putten en geen nieuwe putten toe te staan. Nedmag Winningsplan Borgercompagnie en Tripscompagnie Gemeente Midden-Groningen heeft haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitgebracht. De gemeente heeft daarvoor ook haar inwoners […]
 • Mijnbouwgegevens onbetrouwbaar 9-11-2019 - 9 november 2019 | Stop Zoutwinning Schokkende resultaten gezamenlijk onderzoek van de noordelijke regionale omroepen bevestigen dat we niet kunnen vertrouwen op de informatie die mijnbouwbedrijven aanleveren. Besluiten en risico-afwegingen over mijnbouw zijn gebaseerd op informatie van de mijnbouwbedrijven zelf. Er wordt onvoldoende gecontroleerd of die informatie wel klopt. De mijnbouwsector bepaalt zelf wat, waar, […]
 • Mijnbouwbeleid gebaseerd op drijfzand 5-11-2019 - 5 november 2019 | Stop Zoutwinning Opnieuw worden standpunten van Stop Zoutwinning door onafhankelijk onderzoek bevestigd. Er is onvoldoende toezicht op naleving van de regels door de mijnbouwers en onvoldoende controle op de juistheid, volledigheid en onafhankelijkheid van de aangeleverde informatie die als basis voor besluitvorming, onderzoek en toezicht gebruikt is (en wordt). Er zijn […]
 • Gemeente Midden-Groningen unaniem: Zoutwinning door Nedmag moet stoppen! 1-11-2019 - 1 november 2019 | Stichting Stop Zoutwinning Alle partijen in Midden-Groningen unaniem achter collegestandpunt: de zoutwinning door Nedmag moet stoppen. Dat bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie Midden-Groningen op 31 oktober 2019. Papieren werkelijkheid, vertrouwen verdampt De papieren werkelijkheid van het ministerie van EZK en Nedmag in de talloze rapporten komt niet overeen met […]
 • Regionale Omroepen onderzoeken betrouwbaarheid mijnbouwdata 31-10-2019 - 31 oktober 2019 | rtv Oost “Bedrijven die in Nederland olie, gas of zout winnen, hebben de wettelijke plicht te zorgen voor een deugdelijke verzameling van data en gegevens. Er is geen controle of die data kloppen met de werkelijkheid. Natuurbelangen en de volksgezondheid liggen op die manier in handen van commerciële bedrijven die zelf […]
 • Tweede Kamermoties genegeerd 25-10-2019 - 25 oktober 2019 | Stop Zoutwinning In de Tweede kamer zijn op 16 april 2019 voor ons 2 belangrijke moties aangenomen: Eerst onderzoeken wat de cumulatieve effecten van mijnbouwactiviteiten in de regio zijn voordat een besluit wordt genomen over het winningsplan 2018 van Nedmag. Geen zoutwinning toestaan als deze niet veilig, verantwoord en toekomstbestendig is. […]
 • Nedmag mag zoutwinning bij Borgercompagnie uitbreiden 23-10-2019 - 23 oktober 2019 | Stop Zoutwinning Nedmag mag zoutwinning bij Borgercompagnie uitbreiden maar moet stoppen met zoutwinning uit 2 bestaande cavernes bij Tripscompagnie vanwege de onvoorspelbaarheid van de gevolgen en de onbeheersbaarheid van het waterbeheer. Dat adviseert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die in haar advies ook erkent dat er nog steeds onvoldoende kennis is […]
 • Veiligheid en belangen burgers staan niet voorop 17-10-2019 - 17 oktober 2019 | Stop Zoutwinning “Welke (overheids-)belangen zijn er gemoeid met de zoutwinning op de Drents-Groningse grens? Dat was de vraag die de meeste stemmen kreeg in de eerste pitch die Follow the Money samen met RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân organiseerde.” Dit onderzoek bevestigd dat de overheid aanzienlijke financiële […]
 • Zoutwinning: de winst vloeit naar het buitenland, maar de provincies blijven met de brokken zitten 14-10-2019 - 14 oktober 2019 | Follow the Money | Arne van der wal & Goos de Boer Nederland is in Europa de op een na grootste producent van zout. De zoutwinning heeft lange tijd in de schaduw gestaan van de gaswinning. Net als bij het gas, zijn de schadelijke gevolgen lang gebagatelliseerd. Daar komt langzaam verandering […]
 • Midden-Groningen ondersteunt actiegroep tegen uitbreiding zoutwinning 8-10-2019 - 8 oktober 2019 | RTV Noord | Martijn Klungel De gemeente Midden-Groningen biedt actiegroep Stichting Stop Zoutwinning financiële steun. De stichting krijgt een eenmalige subsidie van 2500 euro. Volgens de gemeente is de groep een goed voorbeeld van ‘participatie door de samenleving’. Lees verder …
 • Uitbreiding zoutwinning naar Drenthe schiet actiegroep in verkeerde keelgat 19-9-2019 - 19 september 2019 | RTV Noord Het uitbreiden van zoutwinning onder Zuidlaarderveen, Kiel-Windeweer en Oud Annerveen moet worden voorkomen. Dat wil actiegroep Stop Zoutwinning. Nedmag wil de provinciegrens oversteken om nieuwe zoutwinningsputten aan te leggen. Maar die zoutputten brengen volgens de actiegroep schade toe aan het drinkwater, de bodem en gebouwen. ‘Nadat de voormalige gemeente […]
 • Zoutwinning ook in Drenthe op de agenda 18-9-2019 - 18 september 2019 | Stop Zoutwinning Het besef dat de zoutwinning door Nedmag een risico vormt voor mens, milieu en grondwater dringt ook door in de provincie Drenthe. Op 18 september stond de zoutwinning dan ook geagendeerd in het Drents Parlement (Provinciale Staten). Wij waren daar uiteraard ook bij aanwezig. Verschillende politieke partijen verzetten zich […]
 • Insprekers op zoutwinning en gaswinning 18-9-2019 - 18 september 2019 | Provinciale Staten Drenthe De commissie Omgevingsbeleid sprak op 18 september over de onderwerpen zoutwinning en gaswinning. Onderwerpen waar veel inwoners een mening over hebben. Een aantal van hen heeft deze mening laten horen in de commissievergadering: de heer Desart. De heer Dessart sprak in op de brief over de zoutwinningsplannen van […]
 • Met de noodvoorraad diesel in Twentse zoutholtes kán het niet misgaan 9-8-2019 - 9 augustus 2019 | Follow The Money | Mira Sys In twee Twentse zoutholtes ligt 250 miljoen liter diesel opgeslagen. Deze strategische voorraad is aangelegd voor noodgevallen, waarbij Nederland afgesloten raakt van olie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betrokken als belanghebbende en vergunningverlener. Ook valt Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouder staatsrechtelijk […]
 • Tientallen zoutgaten met kans op kraters in Twente: ze vullen duurt meer dan honderd jaar 3-8-2019 - 3 augustus 2019 | Follow The Money | Mira Sys In de honderd jaar dat Nouryon en voorgangers in Twente zout uit de bodem halen, is er een gatenkaas van jewelste ontstaan. 41 zoutcavernes zijn ‘potentieel instabiel’ wat betekent dat deze cavernes op een gegeven moment kunnen instorten, met grote kraters in bewoond gebied tot […]
 • Wat maakt het Gronings zout zo ‘uniek’ dat we milieuschade en verzakte huizen op de koop op toe nemen? 23-7-2019 - 23 juli 2019 | Stop Zoutwinning “Welke (overheids-)belangen zijn er gemoeid met de zoutwinning op de Drents-Groningse grens? Dat was de vraag die de meeste stemmen kreeg in de eerste pitch die Follow the Money samen met RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân organiseerde.” Om deze vraag te beantwoorden, hebben zij zich […]
 • Nedmagplannen op agenda Statencommissie Omgevingsbeleid 11-7-2019 - 11 juli 2019 | Stop Zoutwinning Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen vallen binnen het effectgebied van de gaswinning in Groningen én Drenthe. Op korte afstand van Kiel-Windeweer wint Nedmag magnesiumzout. Vlak bij Zuidlaarderveen en Oud Annerveen is waterwingebied en waterbeschermingsgebied. De overlast, schade en risico’s door de combinatie van gaswinning en zoutwinning in onze regio […]
 • Anja Woortman pleit opnieuw voor één loket-aanpak 19-6-2019 - 19 juni 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Midden-Groningen blijft zich hard maken voor de één-loketaanpak voor de afhandeling van alle mijnbouwschade. Op 19 juni 2019 was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen. Wethouder Anja Woortman pleitte daar opnieuw voor een één-loketaanpak. In het zuiden van de […]
 • Jakoba Gräper over de strijd tegen zoutwinning Nedmag 3-6-2019 - 3 juni 2019 | Stop Zoutwinning Het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) en vier regionale omroepen in Noord- en Oost-Nederland werken samen op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Jakoba Gräper-Niemeijer en Stop Zoutwinning wonnen de pitch die FTM samen met regionale omroepen van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel organiseerde. Zij vroegen Follow The Money […]
 • SodM-jaarverslag 2018 17-5-2019 - 17 mei 2019 | Stop Zoutwinning Het jaarverslag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over 2018 geeft een veel rooskleuriger beeld over de risico’s van zoutwinning dan o.a. de SodM-reactie op het eindrapport van Nedmag over de calamiteit bij Tripscompagnie op 20 april 2018. Inmiddels is volstrekt duidelijk dat men veel te weinig weet over […]
 • Nedmagdirecteur in waterschapbestuur belangenverstrengeling 13-5-2019 - 13 mei 2019 | Stop Zoutwinning Juridisch toegestaan betekent nog niet dat iets ook moreel aanvaardbaar is. Daar kan iedereen in Groningen en Noord-Drenthe die met de gevolgen van gas- en zoutwinning te maken heeft over meepraten. De benoeming van de directeur van zoutwinner Nedmag in het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s is […]
 • Geen nieuwe cavernes zolang niet aantoonbaar veilig te verlaten 3-5-2019 - 3 mei 2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert om geen nieuwe cavernes aan te leggen bij Heiligerlee, zolang AkzoNobel niet weet hoe ze veilig te verlaten zijn. De calamiteit bij Nedmag op 20 april 2018 heeft geleid tot nieuwe inzichten over de lange termijnstabilisatie op hoge druk. Men dacht dat dit […]
 • Onrust en zorgen in Veendam: Gemeenteraad raadpleegt inwoners 25-4-2019 - 25 april 2019 | Stop Zoutwinning In Veendam zijn er veel activiteiten in de ondergrond: zoutwinning door Nedmag en Nouryon (voorheen AkzoNobel), gaswinning door de NAM, gasopslag door Energystock (Gasunie) en er wordt water opgepompt uit de diepere ondergrond. Inwoners van de gemeente Veendam hebben te maken met overlast en schade aan woningen. Zij maken […]
 • Onderzoeksproject Follow the Money en Noordelijke omroepen over zoutwinning 24-4-2019 - 24 april 2019 | Stop Zoutwinning Het onderzoeksvoorstel van bewonersgroep Borgercompagnie en Stop Zoutwinning is gekozen om te worden uitgewerkt: “De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.” Het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) en vier regionale omroepen in Noord- en Oost-Nederland gaan samenwerken […]
 • Oordeel SodM over Nedmag-rapport calamiteit 2018 19-4-2019 - 19 april 2019 | Stop Zoutwinning Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gereageerd op het eindrapport van Nedmag over lekkage van pekel en hoogstwaarschijnlijk ook diesel door het dak van een zoutcaverne bij Veendam. SodM deelt de conclusies over de waarschijnlijke oorzaak. We hebben dus nog steeds geen zekerheid over de oorzaak. Dat stelt […]
 • Uitslag stemming moties zoutwinningsdebat Tweede Kamer 10 april 2019 16-4-2019 - 16 april 2019 | Stop Zoutwinning De Tweede Kamer heeft op 16 april 2019 gestemd over de moties die ingediend zijn bij het dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen. Van de 5 ingediende moties zijn er 3 door de Tweede Kamer verworpen. Dat vinden wij bijzonder teleurstellend. Er zijn gelukkig ook 2 belangrijke moties […]
 • Nedmag, Akzo en Frisia krijgen last onder dwangsom opgelegd 15-4-2019 - 15 april2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Nedmag een last onder dwangsom opgelegd. Nedmag, Akzo en Frisia hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen door het Staatstoezicht op de Mijnen, omdat een chemisch veiligheidsrapport voor het gebruik van diesel ontbreekt. Nedmag-directeur Bruning noemde dit eerder een “administratieve omissie”, maar uit de […]
 • Help ons bij onderzoek naar dubieuze belangenverstrengeling overheid en Nedmag 12-4-2019 - 12 april 2019 | Stop Zoutwinning Help ons en stem vóór maandag 15 april 24.00 uur op de pitch van de bewonersgroep Borgercompagnie en de stichting Stop Zoutwinning: De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengst en winst. De overheid heeft 50% van de aandelen van zoutwinner Nedmag […]
 • Zoutwinningsdebat Tweede Kamer 10 april 2019 10-4-2019 - 10 april 2019 | Stop Zoutwinning Stichting Stop Zoutwinning deelt kennis en onderzoeksresultaten met politici en lokale bestuurders. Dat dit goed werkt is merkbaar aan de vragen die zij stellen en de moties die zij indienen. Een goed voorbeeld daarvan is het zoutwinningsdebat van de Tweede Kamer van 10 april jl. , deze keer met […]
 • Oprichting Drents gasberaad 3-4-2019 - 3 april 2019 | Stop Zoutwinning Stichting Stop Zoutwinning was aanwezig bij de oprichtingsvergadering van het Drents gasberaad op 3 april 2019 in ‘t Hof van Zuidlaren. Een initiatief van de politieke partij Leefbaar Tynaarlo die zich na de opstartfase zal terugtrekken. Het doel is namelijk een politiek neutrale organisatie voor het behartigen van de […]
 • Er klopt er iets fundamenteels niet meer. Dit moet veranderen! 19-3-2019 - 19 maart 2019 | Stop Zoutwinning De overlast, schade en risico’s door de combinatie van gaswinning en zoutwinning zijn inmiddels zo groot dat de grenzen van het toelaatbare al lang overschreden zijn. Onze inwoners worden daardoor veel zwaarder belast dan burgers elders in het land. Er spelen tal van zaken waarvoor het voorzorgsprincipe expliciet bedoeld […]
 • Grenzen van het toelaatbare bereikt 15-3-2019 - 15 maart 2019 | Stop Zoutwinning Angst, ongerustheid en zorgen onder de omwonenden Over onze veiligheid, gezondheidsrisico’s en de waardedaling van onze bezittingen en daarmee onze pensioenvoorziening. Over het niet verzekerd zijn van onze inboedel omdat aardbevingsschade door verzekeraars niet vergoed wordt. Over de leefbaarheid en de toekomst van onze regio. Door het verlies van […]
 • Risico’s gestapelde mijnbouw veel te groot 15-3-2019 - 15 maart 2019 | Stop Zoutwinning Niemand weet precies wat de gevolgen en de risico’s van gas- en zoutwinning in deze regio zijn. Niet voor de korte termijn, niet voor langere termijn. Dat de risico’s groot zijn is inmiddels wél duidelijk. Ondergrond en waterhuishouding zijn volledig verstoord.  Men weet te weinig over de gevolgen van […]
 • Onverantwoorde water risico’s 15-3-2019 - 15 maart 2019 | Stop Zoutwinning Waterbeheer Het waterbeheer is in het Noorden door de gas- en zoutwinning zo complex geworden dat die onbeheersbaar (en onbetaalbaar) lijkt te zijn geworden. Effectief waterbeheer is wel noodzakelijk voor het voorkomen van (verdere) schade aan huizen en voor de landbouw. Het is maar de vraag of in mijnbouwgebieden […]
 • Meedenken over de visie Ondergrond Groningen 26-2-2019 - 26 februari 2019 | Provincie Groningen Voor de nieuwe provinciale Nota Ondergrond kunnen Groningers van 26 februari tot 20 maart via een enquête hun mening geven over het toekomstige gebruik van de ondergrond in de provincie. De huidige provinciale visie op de ondergrond is in 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Hierin geeft de provincie haar […]
 • Foute KNMI-metingen 21-2-2019 - 21 februari 2019 | Stop Zoutwinning 80 van de 98 versnellingsmeters van het meetnetwerk van het KNMI waren jarenlang verkeerd afgesteld, vanaf het moment dat ze in 2014 geïnstalleerd werden tot in december 2018. Het KNMI wist dit al in augustus 2018 maar maakte dit pas op 21 februari 2019 bekend. De ruwe gegevens van […]
 • Scherper toezicht op zoutwinningsbedrijven (waaronder Frisia in Harlingen) vanwege omgang met diesel 19-2-2019 - 19 februari 2019 | Leeuwarder Courant | Saskia van Westhreenen Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verscherpt het toezicht op de drie zoutwinningsbedrijven in Nederland. Frisia in Harlingen is daar één van. De drie gaan onvoorzichtig om met het gebruik van diesel in zoutwinningsputten. Bij zoutwinning wordt dieselolie als een dunne deken over de zoutput […]
 • David tegen Goliath in de Veenkoloniën 17-2-2019 - 17 februari 2019 | RTV Noord | Martijn Folkers David tegen Goliath in de Veenkoloniën: ‘We hebben altijd hoop’  Het is als een klassiek Bijbels gevecht tussen de herder David en de reus Goliath. Een groep inwoners van Borgercompagnie ageert al jaren tegen de gevolgen van de zoutwinning. Een plukje burgers tegenover zoutgigant Nedmag met […]
 • Ernstige overtreding door Nedmag en Nouryon 16-2-2019 - 16 februari 2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een ernstige overtreding geconstateerd bij Nedmag en Nouryon. Nedmag en Nouryon (vh AkzoNobel) blijken al jarenlang niet te voldoen aan de wettelijke regels voor het gebruik van chemicaliën bij de mijnbouw. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu […]
 • Dwangsom mogelijk voor Nouryon door gebruik diesel bij zoutwinning Twente 15-2-2019 - 15 februari 2019 | rtv Oost | Mirjam Haven Zoutwinningsbedrijf Nouryon, het voormalige AkzoNobel, riskeert een dwangsom door het gebruik van dieselolie bij zoutwinning. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het RIVM laten onderzoeken of de zoutbedrijven in Nederland de risico’s van het gebruik van diesel in de diepe ondergrond voldoende in kaart hebben […]
 • Help mee, ga stemmen! 12-2-2019 -  12 februari 2019 | Stop Zoutwinning Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. Het is heel erg belangrijk dat u gaat stemmen. Elke stem telt! Het waterbeheer is in het Noorden door de gas- en zoutwinning zo complex geworden dat die onbeheersbaar lijkt te zijn geworden. Het is […]
 • Nog steeds onzekerheid over calamiteit Nedmag Tripscompagnie 11-2-2019 - 11 februari 2019 | Stop Zoutwinning Nog steeds grote onzekerheid en onduidelijkheid over de oorzaken en de gevolgen van de Nedmagcalamiteit bij Tripscompagnie van 20 april 2018. Voor de GBB-bijeenkomst van 22 januari 2018 was Ir. T.F. Kockelkoren uitgenodigd, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Kort samengevat laat de calamiteit bij Tripscompagnie in […]
 • Wiebes wil dieselolie bij zoutwinning niet verbieden 10-2-2019 - 10 februari 2019 | Stop Zoutwinning SodM heeft aangegeven dat het gebruik van dieselolie bij de zoutwinning ongewenst is en dat de sector onderzoek moet doen naar alternatieven. Minister Wiebes wil het gebruik van dieselolie voorlopig echter nog niet verbieden. Hij wil de zoutsector de tijd geven om alternatieven te ontwikkelen omdat het gebruik van […]
 • Oorzaak Nedmag-lekkages VKA bekend 8-2-2019 - 8 februari 2019 | Stop Zoutwinning De oorzaak van de lekkages van eind 2018 uit de afvalwaterleiding van Nedmag is bekend. De hele Nedmag-leiding van 4 kilometer moet worden vervangen. Eind 2018 is de VKA-leiding waarmee het afvalwater van Nedmag wordt afgevoerd 2 keer gesprongen waardoor er miljoenen liters zout water weggelekt zijn. Nedmag ontkende […]
 • Nedmag vervangt afvalwaterleiding vanwege mogelijke zwakke plekken 8-2-2019 - 8 februari 2019 | RTV Noord | Martijn Klungel Op termijn moet volgens Bruning de hele afvoerleiding vervangen worden. De leiding is eigendom van Nedmag en chemisch bedrijf Kisuma. Het gaat om een stuk leiding van zo’n vier kilometer, tussen Veendam en Meeden. Lees verder…
 • Nedmag vervangt gesprongen afvalwaterafleiding volgend jaar 8-2-2019 - 8 februari 2019 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven Nedmag verwacht in de eerste helft van 2020 de afvalwaterleiding te vervangen. Op voorhand worden volgende maand delen van de leiding, die eind vorig jaar tot twee keer toe sprong, vervangen. Lees verder…
 • Kamervragen over zoutwinning door Nedmag 7-2-2019 - 7 februari 2019 | Stop Zoutwinning Sandra Beckerman (SP) heeft op 23 januari 2019 kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen. Minister Wiebes heeft die op 6 februari 2019 beantwoord. Vraag 1 Kent u het bericht «Nedmag gaat tot het uiterste om […]
 • SodM gaat toezicht op mijnbouwputten intensiveren 7-2-2019 - 7 februari 2019 | Stop Zoutwinning Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Voor dit onderzoek heeft SodM een kleine 1.600 putten op land onderzocht. […]
 • Tip: Gasbevingenportaal GBB 6-2-2019 - 6 februari 2019 | Stop Zoutwinning Via het Gasbevingenportaal biedt de Groninger Bodem Beweging (GBB) informatie over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Met een actuele lijst met aardbevingen, sensorinformatie, kaarten, grafieken en tabellen, niet alleen over gaswinning maar ook over o.a. zoutwinning en geothermie, bijvoorbeeld locaties, vergunningen, aardbevingen etc. Bij Kaart (1) kunt u […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag – Voorlopige conclusie 5-2-2019 - 5 februari 2019 | Stop Zouwinning Nedmag heeft  een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013 voor zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Dit is nodig omdat de maximaal toegestane bodemdaling van 50 cm eind 2018 bereikt wordt en als gevolg van […]
 • GBB in gesprek met Theodor Kockelkoren van SodM – Ook zoutwinning op de agenda 29-1-2019 - 29 januari 2019 | Stop Zoutwinning Voor de GBB-bijeenkomst van 22 januari 2019 was Ir. T.F. Kockelkoren uitgenodigd, inspecteur-generaal  van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onafhankelijk toezichthouder op het naleven van wetten en regels rondom de mijnbouw en de gevolgen daarvan. Op de agenda stond niet alleen de gaswinning maar ook de zoutwinning. Kort […]
 • Midden-Groningen laat inwoners meepraten over advies winningsplan 29-1-2019 - 29 januari 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Midden-Groningen heeft op 23 januari 2019 een inloopbijeenkomst gehouden over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen ging in gesprek met bezorgde inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van dit winningsplan. De uitkomsten daarvan verwerkt Midden-Groningen in haar advies aan de minister. Samengevat […]
 • Kamervragen over gestapelde mijnbouw 28-1-2019 - 28 januari 2019 | Stop Zoutwinning Sandra Beckerman (SP) heeft op 16 november 2018 kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van het bericht «Expertmeeting» moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag» O.a. over over schade, schade-afhandeling, omgekeerde bewijslast, gestapelde mijnbouw, rol van de provincie. Beantwoord door minister […]
 • Afhandeling mijnbouwschade Groningenveld en Norg eenvoudiger en eenduidiger 25-1-2019 - 25 januari 2019 | RF Voor schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag bij Norg geldt sinds 1 januari 2017 het wettelijke bewijsvermoeden, de omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat de NAM moet aantonen dat schade niet door de gaswinning is veroorzaakt. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft een deskundigenpanel […]
 • Muntendam: Grote opkomst bijeenkomst zoutwinning Nedmag 24-1-2019 - 24 januari 2019 | Middengroningennieuw.nl Inwoners konden zich laten informeren en hun stem laten horen over de plannen van Nedmag. De gemeente gaf haar visie  en vindt het belangrijk de stem van de bevolking een stevige plek te geven in het op te stellen advies. Lees verder…
 • Midden-Groningers laten zich horen over winningsplan Nedmag 24-1-2019 - 24 januari 2019 | Menterwolde.info Tientallen inwoners van Midden-Groningen bezochten gisteren de inloop- en consultatiebijeenkomst over het nieuwe winningsplan van Nedmag die de gemeente hield in het voormalige gemeentehuis in Muntendam. Zoutwinner Nedmag diende die plan onlangs in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente zal hierover een advies uitbrengen aan dit […]
 • Nedmag gaat tot het uiterste om al het zout uit de Groninger bodem te halen 21-1-2019 - 21 januari 2019 | Dagblad van het Noorden Nedmag gaat tot het uiterste om al het zout uit de Groninger bodem te halen. Dat concludeert stichting Stop Zoutwinning na een eerste bestudering van het nieuwe winningsplan. (..) Dessart stelt vast dat Nedmag rekening houdt met maximaal 95 centimeter bodemdaling. ,,Schijnbaar wordt dat acceptabel gevonden, zoals […]
 • Inloopavond Midden-Groningen over winningsplan Nedmag 14-1-2019 - 14 januari 2019 | Gemeente Midden-Groningen Gemeente Midden-Groningen organiseert een inloop-/consultatiebijeenkomst over het nieuwe winningsplan van Nedmag. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 23 januari van 17.00 tot 19.00 uur in de voormalige raadszaal van de locatie Muntendam, Kerkstraat 2. Nedmag heeft onlangs een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. […]
 • Deze week 2 aardbevingen bij Veendam 11-1-2019 - 11 januari 2019 | Stop Zoutwinning 7 januari 2019 was er een aardbeving van 1.3 op de schaal van Richter bij de Langeleegte in Veendam. Volgens Ons Laand, ons lu gaf de meetapparatuur bij Veendam echter 1.72 aan. Volgens het KNMI is de aardbeving waarschijnlijk niet veroorzaakt door zoutwinning maar door gaswinning in het Drentse […]
 • Nog steeds geen openheid over Nedmagcalamiteit Tripscompagnie 6-1-2019 - 6 januari 2019 | Stop Zoutwinning We hebben nog steeds geen volledige duidelijkheid over de oorzaak van de calamiteit van april jl. bij de Nedmagput in Tripscompagnie. Dit leidt tot grotere en versnelde bodemdaling (meer dan 10 keer zo snel!). Vervuiling van het grondwater is niet uit te sluiten. Nedmag beweert de oorzaak te kennen […]
 • Plannen Nedmag nieuwe locatie 4-1-2019 - 4 januari 2018 | Stop Zoutwinning Nedmag heeft de plannen voor uitbreiding van de magnesiumzoutwinning naar een nieuwe locatie nog niet opgegeven. In het nieuwe winningsplan voor Borgercompagnie en Tripscompagnie staat dat Nedmag op korte termijn start met de voorbereiding van een aanvraag voor een nieuwe winningslocatie. Combinatie Gemeentebelangen, de grootste partij in de gemeenteraad […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag ingediend 3-1-2019 - 3 januari 2019 | Stop Zoutwinning Nedmag heeft rond 13 december 2018 een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013 voor zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Dit is nodig omdat de maximaal toegestane bodemdaling van 50 cm eind 2018 bereikt wordt […]
 • Lekkage bij Nedmag 3-1-2019 - 3 januari 2019 | Stop Zoutwinning 14 november 2018:  miljoenen liters pekelwater weggelekt Uit de ondergrondse persleiding van Nedmag die op 14 november jl. gesprongen is, zijn miljoenen liters zout water weggelekt.  De Omgevingsdienst Groningen laat onderzoeken of de bodem door het weggelekte pekelwater vervuild is. Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Tom van der […]
 • Partij voor het Noorden stelt vragen over afvalwaterleiding 24-12-2018 - 24 december 2018 | Groningerkrant De Partij voor het Noorden heeft opnieuw een lek geconstateerd in de smeerpijp van Nedmag. Het is het tweede lek in de afvalwaterleiding tussen Veendam en Scheemda binnen zeer korte tijd. De Partij voor het Noorden pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek en vraagt zich af waarom de Omgevingsdienst Groningen […]
 • Partij voor het Noorden stelt vragen over lekkende ‘smeerpijp’ van Nedmag 23-12-2018 - 23 december 2018 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven De statenfractie van de Partij voor het Noorden vraagt Gedeputeerde Staten om de gang van zaken rondom de afvalwaterleiding van Nedmag grondig tegen het licht te houden. (..) Namens de statenfractie eist Bé Zwiers dat de staat van onderhoud van de gehele Veenkoloniale […]
 • Alweer lekkage bij Nedmag 23-12-2018 - 23 december 2018 | Stop Zoutwinning Zaterdagavond 22 december 2018 is de afvalwaterleiding van zoutwinner Nedmag opnieuw gesprongen. Daarbij is 100.000 tot 200.000 liter pekelwater weggelekt. Een minimale hoeveelheid volgens Nedmag. Stop Zoutwinning denkt daar heel anders over. Dit komt nog eens bovenop de miljoenen liters pekelwater die in november al weggelekt zijn! Nedmag beweerde […]
 • Midden-Groningen vraagt bewoners naar mening winningsplan van Nedmag 21-12-2018 - 21 december 2018 | DvhN | Louis van Kelckhoven Het gemeentebestuur van Midden-Groningen gaat begin volgend jaar met burgers in gesprek over het nieuwe winningsplan van Nedmag.(..) Wethouder Anja Woortman (PvdA) van Midden-Groningen zegt dat de gemeente in de eerste maanden van volgend jaar bewoners van Borgercompagnie, Kiel-Windeweer en Tripscompagnie actief gaat raadplegen. ,,Wij gaan […]
 • Onderzoek: 18 bomen langs N33 aangetast door uitstoot Nedmag 19-12-2018 - 19 december 2018 | Menterwolde.info Emissie vanuit de fabriek van zoutproducent Nedmag langs de N33 tussen Meeden en Veendam is de oorzaak dat een deel van de grauwe abelen langs deze weg zijn aangetast. Dat blijkt uit het blad- en bodemonderzoek dat Ecogroen uit Zwolle uitvoerde namens Nedmag. Eerder dit jaar maakte Rijkswaterstaat – verantwoordelijk […]
 • Gesprek met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 5-12-2018 - 5 december 2018 | Stop Zoutwinning Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren en senior inspecteur Ondergrond Gerco Hoedeman van SodM zijn 5 december jl. in Borgercompagnie geweest voor een gesprek met de bewonersgroep Borgercompagnie en Stichting Stop Zoutwinning . Dat was in diverse opzichten een verhelderend gesprek. Zo bleek onder andere dat de beweringen van Nedmag over oorzaak […]
 • Eikenaar (provincie Groningen) wil geen ander schadeloket voor zoutwinning 4-12-2018 - 4 december 2018 | Dagblad van het Noorden | Frits Poelman De provincie Groningen wil dat er voor alle soorten mijnbouw één loket komt dat de schade volgens dezelfde landelijke regels afhandelt. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) dringt op zo’n loket aan in een brief aan minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder…
 • Drentse gasvelden en zoutkoepels in beeld voor ondergrondse opslag 4-12-2018 - 4 december 2018 | Stop Zoutwinning In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de consequenties van de opslag van bijvoorbeeld CO2, waterstof en Russisch gas in lege gasvelden en zoutkoepels, o.a. in Groningen en Drenthe. In het rapport worden ook tien Drentse gasvelden […]