Index

Nog lezen?

Vanaf 1-12-2018, alleen titels


Vanaf 1-12-2018 inclusief deel vd tekst

 • 1-11-2016 - Niet nóg meer zoutwinning in aardbevingsgebied! Nedmag wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, ernstige geluidsoverlast en aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid […]
 • Met de noodvoorraad diesel in Twentse zoutholtes kán het niet misgaan 9-8-2019 - 9 augustus 2019 | Follow The Money | Mira Sys In twee Twentse zoutholtes ligt 250 miljoen liter diesel opgeslagen. Deze strategische voorraad is aangelegd voor noodgevallen, waarbij Nederland afgesloten raakt van olie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betrokken als belanghebbende en vergunningverlener. Ook valt Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouder staatsrechtelijk […]
 • Tientallen zoutgaten met kans op kraters in Twente: ze vullen duurt meer dan honderd jaar 3-8-2019 - 3 augustus 2019 | Follow The Money | Mira Sys In de honderd jaar dat Nouryon en voorgangers in Twente zout uit de bodem halen, is er een gatenkaas van jewelste ontstaan. 41 zoutcavernes zijn ‘potentieel instabiel’ wat betekent dat deze cavernes op een gegeven moment kunnen instorten, met grote kraters in bewoond gebied tot […]
 • Wat maakt het Gronings zout zo ‘uniek’ dat we milieuschade en verzakte huizen op de koop op toe nemen? 23-7-2019 - 23 juli 2019 | Stop Zoutwinning “Welke (overheids-)belangen zijn er gemoeid met de zoutwinning op de Drents-Groningse grens? Dat was de vraag die de meeste stemmen kreeg in de eerste pitch die Follow the Money samen met RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân organiseerde.” Om deze vraag te beantwoorden, hebben zij zich […]
 • Nedmagplannen op agenda Statencommissie Omgevingsbeleid 11-7-2019 - 11 juli 2019 | Stop Zoutwinning Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen vallen binnen het effectgebied van de gaswinning in Groningen én Drenthe. Op korte afstand van Kiel-Windeweer wint Nedmag magnesiumzout. Vlak bij Zuidlaarderveen en Oud Annerveen is waterwingebied en waterbeschermingsgebied. De overlast, schade en risico’s door de combinatie van gaswinning en zoutwinning in onze regio […]
 • Anja Woortman pleit opnieuw voor één loket-aanpak 19-6-2019 - 19 juni 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Midden-Groningen blijft zich hard maken voor de één-loketaanpak voor de afhandeling van alle mijnbouwschade. Op 19 juni 2019 was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen. Wethouder Anja Woortman pleitte daar opnieuw voor een één-loketaanpak. In het zuiden van de […]
 • Jakoba Gräper over de strijd tegen zoutwinning Nedmag 3-6-2019 - 3 juni 2019 | Stop Zoutwinning Het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) en vier regionale omroepen in Noord- en Oost-Nederland werken samen op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Jakoba Gräper-Niemeijer en Stop Zoutwinning wonnen de pitch die FTM samen met regionale omroepen van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel organiseerde. Zij vroegen Follow The Money […]
 • SodM-jaarverslag 2018 17-5-2019 - 17 mei 2019 | Stop Zoutwinning Het jaarverslag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over 2018 geeft een veel rooskleuriger beeld over de risico’s van zoutwinning dan o.a. de SodM-reactie op het eindrapport van Nedmag over de calamiteit bij Tripscompagnie op 20 april 2018. Inmiddels is volstrekt duidelijk dat men veel te weinig weet over […]
 • Nedmagdirecteur in waterschapbestuur belangenverstrengeling 13-5-2019 - 13 mei 2019 | Stop Zoutwinning Juridisch toegestaan betekent nog niet dat iets ook moreel aanvaardbaar is. Daar kan iedereen in Groningen en Noord-Drenthe die met de gevolgen van gas- en zoutwinning te maken heeft over meepraten. De benoeming van de directeur van zoutwinner Nedmag in het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s is […]
 • Geen nieuwe cavernes zolang niet aantoonbaar veilig te verlaten 3-5-2019 - 3 mei 2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert om geen nieuwe cavernes aan te leggen bij Heiligerlee, zolang AkzoNobel niet weet hoe ze veilig te verlaten zijn. De calamiteit bij Nedmag op 20 april 2018 heeft geleid tot nieuwe inzichten over de lange termijnstabilisatie op hoge druk. Men dacht dat dit […]
 • Onrust en zorgen in Veendam: Gemeenteraad raadpleegt inwoners 25-4-2019 - 25 april 2019 | Stop Zoutwinning In Veendam zijn er veel activiteiten in de ondergrond: zoutwinning door Nedmag en Nouryon (voorheen AkzoNobel), gaswinning door de NAM, gasopslag door Energystock (Gasunie) en er wordt water opgepompt uit de diepere ondergrond. Inwoners van de gemeente Veendam hebben te maken met overlast en schade aan woningen. Zij maken […]
 • Onderzoeksproject Follow the Money en Noordelijke omroepen over zoutwinning 24-4-2019 - 24 april 2019 | Stop Zoutwinning Het onderzoeksvoorstel van bewonersgroep Borgercompagnie en Stop Zoutwinning is gekozen om te worden uitgewerkt: “De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.” Het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) en vier regionale omroepen in Noord- en Oost-Nederland gaan samenwerken […]
 • Oordeel SodM over Nedmag-rapport calamiteit 2018 19-4-2019 - 19 april 2019 | Stop Zoutwinning Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gereageerd op het eindrapport van Nedmag over lekkage van pekel en hoogstwaarschijnlijk ook diesel door het dak van een zoutcaverne bij Veendam. SodM deelt de conclusies over de waarschijnlijke oorzaak. We hebben dus nog steeds geen zekerheid over de oorzaak. Dat stelt […]
 • Uitslag stemming moties zoutwinningsdebat Tweede Kamer 10 april 2019 16-4-2019 - 16 april 2016 | Stop Zoutwinning De Tweede Kamer heeft op 16 april 2019 gestemd over de moties die ingediend zijn bij het dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen. Van de 5 ingediende moties zijn er 3 door de Tweede Kamer verworpen. Dat vinden wij bijzonder teleurstellend. Er zijn gelukkig ook 2 belangrijke moties […]
 • Nedmag, Akzo en Frisia krijgen last onder dwangsom opgelegd 15-4-2019 - 15 april2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Nedmag een last onder dwangsom opgelegd. Nedmag, Akzo en Frisia hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen door het Staatstoezicht op de Mijnen, omdat een chemisch veiligheidsrapport voor het gebruik van diesel ontbreekt. Nedmag-directeur Bruning noemde dit eerder een “administratieve omissie”, maar uit de […]
 • Help ons bij onderzoek naar dubieuze belangenverstrengeling overheid en Nedmag 12-4-2019 - 12 april 2019 | Stop Zoutwinning Help ons en stem vóór maandag 15 april 24.00 uur op de pitch van de bewonersgroep Borgercompagnie en de stichting Stop Zoutwinning: De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengst en winst. De overheid heeft 50% van de aandelen van zoutwinner Nedmag […]
 • Zoutwinningsdebat Tweede Kamer 10 april 2019 10-4-2019 - 10 april 2019 | Stop Zoutwinning Stichting Stop Zoutwinning deelt kennis en onderzoeksresultaten met politici en lokale bestuurders. Dat dit goed werkt is merkbaar aan de vragen die zij stellen en de moties die zij indienen. Een goed voorbeeld daarvan is het zoutwinningsdebat van de Tweede Kamer van 10 april jl. , deze keer met […]
 • Oprichting Drents gasberaad 3-4-2019 - 3 april 2019 | Stop Zoutwinning Stichting Stop Zoutwinning was aanwezig bij de oprichtingsvergadering van het Drents gasberaad op 3 april 2019 in ‘t Hof van Zuidlaren. Een initiatief van de politieke partij Leefbaar Tynaarlo die zich na de opstartfase zal terugtrekken. Het doel is namelijk een politiek neutrale organisatie voor het behartigen van de […]
 • Er klopt er iets fundamenteels niet meer. Dit moet veranderen! 19-3-2019 - 19 maart 2019 | Stop Zoutwinning De overlast, schade en risico’s door de combinatie van gaswinning en zoutwinning zijn inmiddels zo groot dat de grenzen van het toelaatbare al lang overschreden zijn. Onze inwoners worden daardoor veel zwaarder belast dan burgers elders in het land. Er spelen tal van zaken waarvoor het voorzorgsprincipe expliciet bedoeld […]
 • Grenzen van het toelaatbare bereikt 15-3-2019 - 15 maart 2019 | Stop Zoutwinning Angst, ongerustheid en zorgen onder de omwonenden Over onze veiligheid, gezondheidsrisico’s en de waardedaling van onze bezittingen en daarmee onze pensioenvoorziening. Over het niet verzekerd zijn van onze inboedel omdat aardbevingsschade door verzekeraars niet vergoed wordt. Over de leefbaarheid en de toekomst van onze regio. Door het verlies van […]
 • Risico’s gestapelde mijnbouw veel te groot 15-3-2019 - 15 maart 2019 | Stop Zoutwinning Niemand weet precies wat de gevolgen en de risico’s van gas- en zoutwinning in deze regio zijn. Niet voor de korte termijn, niet voor langere termijn. Dat de risico’s groot zijn is inmiddels wél duidelijk. Ondergrond en waterhuishouding zijn volledig verstoord.  Men weet te weinig over de gevolgen van […]
 • Onverantwoorde water risico’s 15-3-2019 - 15 maart 2019 | Stop Zoutwinning Waterbeheer Het waterbeheer is in het Noorden door de gas- en zoutwinning zo complex geworden dat die onbeheersbaar (en onbetaalbaar) lijkt te zijn geworden. Effectief waterbeheer is wel noodzakelijk voor het voorkomen van (verdere) schade aan huizen en voor de landbouw. Het is maar de vraag of in mijnbouwgebieden […]
 • Meedenken over de visie Ondergrond Groningen 26-2-2019 - 26 februari 2019 | Provincie Groningen Voor de nieuwe provinciale Nota Ondergrond kunnen Groningers van 26 februari tot 20 maart via een enquête hun mening geven over het toekomstige gebruik van de ondergrond in de provincie. De huidige provinciale visie op de ondergrond is in 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Hierin geeft de provincie haar […]
 • Foute KNMI-metingen 21-2-2019 - 21 februari 2019 | Stop Zoutwinning 80 van de 98 versnellingsmeters van het meetnetwerk van het KNMI waren jarenlang verkeerd afgesteld, vanaf het moment dat ze in 2014 geïnstalleerd werden tot in december 2018. Het KNMI wist dit al in augustus 2018 maar maakte dit pas op 21 februari 2019 bekend. De ruwe gegevens van […]
 • Scherper toezicht op zoutwinningsbedrijven (waaronder Frisia in Harlingen) vanwege omgang met diesel 19-2-2019 - 19 februari 2019 | Leeuwarder Courant | Saskia van Westhreenen Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verscherpt het toezicht op de drie zoutwinningsbedrijven in Nederland. Frisia in Harlingen is daar één van. De drie gaan onvoorzichtig om met het gebruik van diesel in zoutwinningsputten. Bij zoutwinning wordt dieselolie als een dunne deken over de zoutput […]
 • David tegen Goliath in de Veenkoloniën 17-2-2019 - 17 februari 2019 | RTV Noord | Martijn Folkers David tegen Goliath in de Veenkoloniën: ‘We hebben altijd hoop’  Het is als een klassiek Bijbels gevecht tussen de herder David en de reus Goliath. Een groep inwoners van Borgercompagnie ageert al jaren tegen de gevolgen van de zoutwinning. Een plukje burgers tegenover zoutgigant Nedmag met […]
 • Ernstige overtreding door Nedmag en Nouryon 16-2-2019 - 16 februari 2019 | Stop Zoutwinning Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een ernstige overtreding geconstateerd bij Nedmag en Nouryon. Nedmag en Nouryon (vh AkzoNobel) blijken al jarenlang niet te voldoen aan de wettelijke regels voor het gebruik van chemicaliën bij de mijnbouw. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu […]
 • Dwangsom mogelijk voor Nouryon door gebruik diesel bij zoutwinning Twente 15-2-2019 - 15 februari 2019 | rtv Oost | Mirjam Haven Zoutwinningsbedrijf Nouryon, het voormalige AkzoNobel, riskeert een dwangsom door het gebruik van dieselolie bij zoutwinning. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het RIVM laten onderzoeken of de zoutbedrijven in Nederland de risico’s van het gebruik van diesel in de diepe ondergrond voldoende in kaart hebben […]
 • Help mee, ga stemmen! 12-2-2019 -  12 februari 2019 | Stop Zoutwinning Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. Het is heel erg belangrijk dat u gaat stemmen. Elke stem telt! Het waterbeheer is in het Noorden door de gas- en zoutwinning zo complex geworden dat die onbeheersbaar lijkt te zijn geworden. Het is […]
 • Nog steeds onzekerheid over calamiteit Nedmag Tripscompagnie 11-2-2019 - 11 februari 2019 | Stop Zoutwinning Nog steeds grote onzekerheid en onduidelijkheid over de oorzaken en de gevolgen van de Nedmagcalamiteit bij Tripscompagnie van 20 april 2018. Voor de GBB-bijeenkomst van 22 januari 2018 was Ir. T.F. Kockelkoren uitgenodigd, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Kort samengevat laat de calamiteit bij Tripscompagnie in […]
 • Wiebes wil dieselolie bij zoutwinning niet verbieden 10-2-2019 - 10 februari 2019 | Stop Zoutwinning SodM heeft aangegeven dat het gebruik van dieselolie bij de zoutwinning ongewenst is en dat de sector onderzoek moet doen naar alternatieven. Minister Wiebes wil het gebruik van dieselolie voorlopig echter nog niet verbieden. Hij wil de zoutsector de tijd geven om alternatieven te ontwikkelen omdat het gebruik van […]
 • Oorzaak Nedmag-lekkages VKA bekend 8-2-2019 - 8 februari 2019 | Stop Zoutwinning De oorzaak van de lekkages van eind 2018 uit de afvalwaterleiding van Nedmag is bekend. De hele Nedmag-leiding van 4 kilometer moet worden vervangen. Eind 2018 is de VKA-leiding waarmee het afvalwater van Nedmag wordt afgevoerd 2 keer gesprongen waardoor er miljoenen liters zout water weggelekt zijn. Nedmag ontkende […]
 • Nedmag vervangt afvalwaterleiding vanwege mogelijke zwakke plekken 8-2-2019 - 8 februari 2019 | RTV Noord | Martijn Klungel Op termijn moet volgens Bruning de hele afvoerleiding vervangen worden. De leiding is eigendom van Nedmag en chemisch bedrijf Kisuma. Het gaat om een stuk leiding van zo’n vier kilometer, tussen Veendam en Meeden. Lees verder…
 • Nedmag vervangt gesprongen afvalwaterafleiding volgend jaar 8-2-2019 - 8 februari 2019 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven Nedmag verwacht in de eerste helft van 2020 de afvalwaterleiding te vervangen. Op voorhand worden volgende maand delen van de leiding, die eind vorig jaar tot twee keer toe sprong, vervangen. Lees verder…
 • Kamervragen over zoutwinning door Nedmag 7-2-2019 - 7 februari 2019 | Stop Zoutwinning Sandra Beckerman (SP) heeft op 23 januari 2019 kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen. Minister Wiebes heeft die op 6 februari 2019 beantwoord. Vraag 1 Kent u het bericht «Nedmag gaat tot het uiterste om […]
 • SodM gaat toezicht op mijnbouwputten intensiveren 7-2-2019 - 7 februari 2019 | Stop Zoutwinning Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Voor dit onderzoek heeft SodM een kleine 1.600 putten op land onderzocht. […]
 • Tip: Gasbevingenportaal GBB 6-2-2019 - 6 februari 2019 | Stop Zoutwinning Via het Gasbevingenportaal biedt de Groninger Bodem Beweging (GBB) informatie over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Met een actuele lijst met aardbevingen, sensorinformatie, kaarten, grafieken en tabellen, niet alleen over gaswinning maar ook over o.a. zoutwinning en geothermie, bijvoorbeeld locaties, vergunningen, aardbevingen etc. Bij Kaart (1) kunt u […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag – Voorlopige conclusie 5-2-2019 - 5 februari 2019 | Stop Zouwinning Nedmag heeft  een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013 voor zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Dit is nodig omdat de maximaal toegestane bodemdaling van 50 cm eind 2018 bereikt wordt en als gevolg van […]
 • GBB in gesprek met Theodor Kockelkoren van SodM – Ook zoutwinning op de agenda 29-1-2019 - 29 januari 2019 | Stop Zoutwinning Voor de GBB-bijeenkomst van 22 januari 2019 was Ir. T.F. Kockelkoren uitgenodigd, inspecteur-generaal  van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onafhankelijk toezichthouder op het naleven van wetten en regels rondom de mijnbouw en de gevolgen daarvan. Op de agenda stond niet alleen de gaswinning maar ook de zoutwinning. Kort […]
 • Midden-Groningen laat inwoners meepraten over advies winningsplan 29-1-2019 - 29 januari 2019 | Stop Zoutwinning Gemeente Midden-Groningen heeft op 23 januari 2019 een inloopbijeenkomst gehouden over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen ging in gesprek met bezorgde inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van dit winningsplan. De uitkomsten daarvan verwerkt Midden-Groningen in haar advies aan de minister. Samengevat […]
 • Kamervragen over gestapelde mijnbouw 28-1-2019 - 28 januari 2019 | Stop Zoutwinning Sandra Beckerman (SP) heeft op 16 november 2018 kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van het bericht «Expertmeeting» moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag» O.a. over over schade, schade-afhandeling, omgekeerde bewijslast, gestapelde mijnbouw, rol van de provincie. Beantwoord door minister […]
 • Afhandeling mijnbouwschade Groningenveld en Norg eenvoudiger en eenduidiger 25-1-2019 - 25 januari 2019 | RF Voor schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag bij Norg geldt sinds 1 januari 2017 het wettelijke bewijsvermoeden, de omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat de NAM moet aantonen dat schade niet door de gaswinning is veroorzaakt. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft een deskundigenpanel […]
 • Muntendam: Grote opkomst bijeenkomst zoutwinning Nedmag 24-1-2019 - 24 januari 2019 | Middengroningennieuw.nl Inwoners konden zich laten informeren en hun stem laten horen over de plannen van Nedmag. De gemeente gaf haar visie  en vindt het belangrijk de stem van de bevolking een stevige plek te geven in het op te stellen advies. Lees verder…
 • Midden-Groningers laten zich horen over winningsplan Nedmag 24-1-2019 - 24 januari 2019 | Menterwolde.info Tientallen inwoners van Midden-Groningen bezochten gisteren de inloop- en consultatiebijeenkomst over het nieuwe winningsplan van Nedmag die de gemeente hield in het voormalige gemeentehuis in Muntendam. Zoutwinner Nedmag diende die plan onlangs in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente zal hierover een advies uitbrengen aan dit […]
 • Nedmag gaat tot het uiterste om al het zout uit de Groninger bodem te halen 21-1-2019 - 21 januari 2019 | Dagblad van het Noorden Nedmag gaat tot het uiterste om al het zout uit de Groninger bodem te halen. Dat concludeert stichting Stop Zoutwinning na een eerste bestudering van het nieuwe winningsplan. (..) Dessart stelt vast dat Nedmag rekening houdt met maximaal 95 centimeter bodemdaling. ,,Schijnbaar wordt dat acceptabel gevonden, zoals […]
 • Inloopavond Midden-Groningen over winningsplan Nedmag 14-1-2019 - 14 januari 2019 | Gemeente Midden-Groningen Gemeente Midden-Groningen organiseert een inloop-/consultatiebijeenkomst over het nieuwe winningsplan van Nedmag. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 23 januari van 17.00 tot 19.00 uur in de voormalige raadszaal van de locatie Muntendam, Kerkstraat 2. Nedmag heeft onlangs een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. […]
 • Deze week 2 aardbevingen bij Veendam 11-1-2019 - 11 januari 2019 | Stop Zoutwinning 7 januari 2019 was er een aardbeving van 1.3 op de schaal van Richter bij de Langeleegte in Veendam. Volgens Ons Laand, ons lu gaf de meetapparatuur bij Veendam echter 1.72 aan. Volgens het KNMI is de aardbeving waarschijnlijk niet veroorzaakt door zoutwinning maar door gaswinning in het Drentse […]
 • Nog steeds geen openheid over Nedmagcalamiteit Tripscompagnie 6-1-2019 - 6 januari 2019 | Stop Zoutwinning We hebben nog steeds geen volledige duidelijkheid over de oorzaak van de calamiteit van april jl. bij de Nedmagput in Tripscompagnie. Dit leidt tot grotere en versnelde bodemdaling (meer dan 10 keer zo snel!). Vervuiling van het grondwater is niet uit te sluiten. Nedmag beweert de oorzaak te kennen […]
 • Plannen Nedmag nieuwe locatie 4-1-2019 - 4 januari 2018 | Stop Zoutwinning Nedmag heeft de plannen voor uitbreiding van de magnesiumzoutwinning naar een nieuwe locatie nog niet opgegeven. In het nieuwe winningsplan voor Borgercompagnie en Tripscompagnie staat dat Nedmag op korte termijn start met de voorbereiding van een aanvraag voor een nieuwe winningslocatie. Combinatie Gemeentebelangen, de grootste partij in de gemeenteraad […]
 • Nieuw winningsplan Nedmag ingediend 3-1-2019 - 3 januari 2019 | Stop Zoutwinning Nedmag heeft rond 13 december 2018 een nieuw winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013 voor zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie. Dit is nodig omdat de maximaal toegestane bodemdaling van 50 cm eind 2018 bereikt wordt […]
 • Lekkage bij Nedmag 3-1-2019 - 3 januari 2019 | Stop Zoutwinning 14 november 2018:  miljoenen liters pekelwater weggelekt Uit de ondergrondse persleiding van Nedmag die op 14 november jl. gesprongen is, zijn miljoenen liters zout water weggelekt.  De Omgevingsdienst Groningen laat onderzoeken of de bodem door het weggelekte pekelwater vervuild is. Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Tom van der […]
 • Partij voor het Noorden stelt vragen over afvalwaterleiding 24-12-2018 - 24 december 2018 | Groningerkrant De Partij voor het Noorden heeft opnieuw een lek geconstateerd in de smeerpijp van Nedmag. Het is het tweede lek in de afvalwaterleiding tussen Veendam en Scheemda binnen zeer korte tijd. De Partij voor het Noorden pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek en vraagt zich af waarom de Omgevingsdienst Groningen […]
 • Partij voor het Noorden stelt vragen over lekkende ‘smeerpijp’ van Nedmag 23-12-2018 - 23 december 2018 | Dagblad van het Noorden | Louis van Kelckhoven De statenfractie van de Partij voor het Noorden vraagt Gedeputeerde Staten om de gang van zaken rondom de afvalwaterleiding van Nedmag grondig tegen het licht te houden. (..) Namens de statenfractie eist Bé Zwiers dat de staat van onderhoud van de gehele Veenkoloniale […]
 • Alweer lekkage bij Nedmag 23-12-2018 - 23 december 2018 | Stop Zoutwinning Zaterdagavond 22 december 2018 is de afvalwaterleiding van zoutwinner Nedmag opnieuw gesprongen. Daarbij is 100.000 tot 200.000 liter pekelwater weggelekt. Een minimale hoeveelheid volgens Nedmag. Stop Zoutwinning denkt daar heel anders over. Dit komt nog eens bovenop de miljoenen liters pekelwater die in november al weggelekt zijn! Nedmag beweerde […]
 • Midden-Groningen vraagt bewoners naar mening winningsplan van Nedmag 21-12-2018 - 21 december 2018 | DvhN | Louis van Kelckhoven Het gemeentebestuur van Midden-Groningen gaat begin volgend jaar met burgers in gesprek over het nieuwe winningsplan van Nedmag.(..) Wethouder Anja Woortman (PvdA) van Midden-Groningen zegt dat de gemeente in de eerste maanden van volgend jaar bewoners van Borgercompagnie, Kiel-Windeweer en Tripscompagnie actief gaat raadplegen. ,,Wij gaan […]
 • Onderzoek: 18 bomen langs N33 aangetast door uitstoot Nedmag 19-12-2018 - 19 december 2018 | Menterwolde.info Emissie vanuit de fabriek van zoutproducent Nedmag langs de N33 tussen Meeden en Veendam is de oorzaak dat een deel van de grauwe abelen langs deze weg zijn aangetast. Dat blijkt uit het blad- en bodemonderzoek dat Ecogroen uit Zwolle uitvoerde namens Nedmag. Eerder dit jaar maakte Rijkswaterstaat – verantwoordelijk […]
 • Gesprek met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 5-12-2018 - 5 december 2018 | Stop Zoutwinning Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren en senior inspecteur Ondergrond Gerco Hoedeman van SodM zijn 5 december jl. in Borgercompagnie geweest voor een gesprek met de bewonersgroep Borgercompagnie en Stichting Stop Zoutwinning . Dat was in diverse opzichten een verhelderend gesprek. Zo bleek onder andere dat de beweringen van Nedmag over oorzaak […]
 • Eikenaar (provincie Groningen) wil geen ander schadeloket voor zoutwinning 4-12-2018 - 4 december 2018 | Dagblad van het Noorden | Frits Poelman De provincie Groningen wil dat er voor alle soorten mijnbouw één loket komt dat de schade volgens dezelfde landelijke regels afhandelt. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) dringt op zo’n loket aan in een brief aan minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder…
 • Drentse gasvelden en zoutkoepels in beeld voor ondergrondse opslag 4-12-2018 - 4 december 2018 | Stop Zoutwinning In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de consequenties van de opslag van bijvoorbeeld CO2, waterstof en Russisch gas in lege gasvelden en zoutkoepels, o.a. in Groningen en Drenthe. In het rapport worden ook tien Drentse gasvelden […]