Categoriearchief: Toekomstperspectief

FNV als PR-machine voor Nedmag

16 november 2018 | Stop Zoutwinning

Mijnbouw
Vorig jaar rond deze tijd stonden FNV en Nedmag nog lijnrecht tegenover elkaar omdat Nedmag haar 75 medewerkers volgens FNV geen fatsoenlijk loon betaalde.

Nu laat FNV zich gebruiken door Nedmag voor emotionele berichtgeving over het verlies van “honderden”  banen.  Dit gaat zelfs zover dat FNV schaamteloos eerder door Nedmag gebruikte teksten kopieert zonder te controleren of het wel waar is wat Nedmag zegt  (zoals wij al vaker hebben aangetoond kloppen veel van de beweringen van Nedmag niet).

De Nedmagmedewerkers zijn hoogwaardig geschoolde vakmensen waar in het hele Noorden een schreeuwend tekort aan is.
Onbegrijpelijk dat de FNV zich hiervoor leent.

Protest bij magnesiumdagen Veendam

30 augustus 2017  |  Dagblad van het Noorden  |  Pieter Broesder

Nedmag
“Politieke partijen, stichting Stop Zoutwinning! en bewoners van Borgercompagnie willen actievoeren bij de opening van de magnesiumdagen in Veendam.” Lees verder…

De toekomst van onze kinderen

18 mei 2017  |  Stop Zoutwinning

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland en de schadelijke stoffen in drinkwater en voedselketen.

Daarmee zeggen ze dus ook dat ze niet weten wat de risico’s zijn!

Verontreiniging van lucht, bodem en grondwater. Giftige stoffen in de voedselketen en in ons drinkwater.

Door bezuinigingen te weinig mensen en kennis bij de overheid om dit te controleren.

De risico’s worden door veroorzakers en door overheden gebagatelliseerd.

Wat betekent dit voor de volgende generatie?

Moet dit zich nu nog verder uitbreiden? Blijven economische belangen zwaarder wegen dan de rechten en de belangen van de toekomstige generaties?

Wij vinden dit onvaardbaar, dit moet stoppen!

Toekomst van de regio

16 februari 2017 | Stop Zoutwinning

Er is een breed gedeelde visie over de toekomst van onze regio onder inwoners, lokale overheden en maatschappelijke organisaties:

 • Veilig leven, wonen en werken
  • Schoon drinkwater, veilig voedsel en veilig wonen.
  • Inzetten op duurzamer ondernemen, terugdringen en afbouwen van activiteiten die veilig leven, wonen en werken in gevaar brengen.
 • Natuur en recratie, duurzame bedrijven en kennisbedrijven stimuleren
  Dit biedt gouden kansen voor meer werkgelegenheid, ook voor lager- en middelbaar opgeleiden.
 • Vertrouwen in de toekomst
  Belangen en rechten van de inwoners en de toekomstige generaties gaan vóór economische belangen.

Picture by enki | 123RF
Plannen, visies en beleidsstukken zijn er genoeg. Nu nog de daad bij het woord voegen en de problemen met de gas- en zoutwinning oplossen! Essentieel voor veilig leven en wonen, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven en voor de werkgelegenheidskansen door het stimuleren van natuur en recreatie!

Niet nóg meer zoutwinning in aardbevingsgebied!
Nedmag wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, ernstige aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid over de veiligheid.

Moet dit zich nu nog verder uitbreiden? Blijven economische belangen zwaarder wegen dan de veiligheid en de rechten van de bewoners van dit gebied?
Wij vinden dit onaanvaardbaar!