Categoriearchief: Toekomstperspectief

Grenzen van het toelaatbare bereikt

15 maart 2019 | Stop Zoutwinning

 • Angst, ongerustheid en zorgen onder de omwonenden
  Over onze veiligheid, gezondheidsrisico’s en de waardedaling van onze bezittingen en daarmee onze pensioenvoorziening. Over het niet verzekerd zijn van onze inboedel omdat aardbevingsschade door verzekeraars niet vergoed wordt. Over de leefbaarheid en de toekomst van onze regio.
  Door het verlies van vertrouwen in de overheid die ons hoort te beschermen maar dat niet doet.Stil protest bij magnesiumdagen Veendam 2017 - Impressie
 • Tweespalt in gemeenschappen
  De lobby- en sponsoractiviteiten van NAM en Nedmag en de zwijgplicht bij erkenning van schade die aan gedupeerden lijkt te worden opgelegd, leiden tot tweespalt in gemeenschappen en het uit elkaar spelen van lokale bestuurders.
 • Permanente overlast
  Door laag frequent geluid en zeer zware geluidsoverlast bij het boren van de putten, bij onderhoud en bij aanpassingen. Niet eenmalig maar terugkerend, maandenlang, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Steeds opnieuw, voor elk nieuw boorgat én elke keer dat er onderhoud en aanpassingen gedaan worden, ook dit kan maanden duren.
  Woon- en leefklimaat geruïneerd. Mensen worden er letterlijk ziek van.
 • Afnemend vertrouwen in de overheid en de rechtstaat
  Zowel landelijke als lokale overheden hebben financiële belangen in mijnbouwbedrijven en hebben plaatsing van voldoende en betere meetapparatuur tegengehouden. Daardoor is het voor gedupeerden veel moeilijker om de schade-oorzaken aan te kunnen tonen bij de rechter. Het aan de Tweede Kamer toegezegde juridische ondersteuningsfonds voor de gedupeerden is door de minister van EZK tegengehouden.Mijnbouwers traineren de erkenning en vergoeding van schade en wentelen kosten af op burgers. De overheid laat hen daar mee wegkomen.Onze overheid behoort ervoor te zorgen dat schade zoveel mogelijk wordt voorkómen maar doet alsof dat niet zo is en praat alleen over schadeherstel. Net alsof het normaal is dat die schade veroorzaakt wordt. Dat is het natuurlijk niet! Dat is misleidend, net als  het gebruik van de term “ruimhartig”. Niet alle schade wordt vergoed terwijl dat wel verplicht is. Wat is daar ruimhartig aan? Niets!

  Bij de uitbreiding van de gaswinning in Noord-Drenthe  neemt voor ons het risico op (nog meer) schade toe en daarmee ook de onveiligheid en de ongerustheid.

Dit heeft de grenzen van het toelaatbare al lang bereikt.

Ook nog uitbreiding van zoutwinning in onze regio toestaan is onverantwoord. Als dit zo doorgaat komt het vertrouwen in de overheid nooit meer terug.

Hoogste tijd voor nieuwe werkgelegenheid

22 november 2018 | Ebrien den Engelsman, Niek Koops

In het Dagblad van het Noorden van 15 november springt Vakbond FNV in de bres voor zoutwinner Nedmag. De bond in de persoon van Lex Makkinje waarschuwt dat banen op de tocht staan indien het bedrijf moet stoppen.

Inderdaad is het van groot belang om werkgelegPicture by W.Tolenaars | 123RFenheid te bieden voor de inwoners van de provincie Groningen, maar ten koste van wat en wie?

Hoe kan het dat fikse investeringsbijdragen worden ingezet voor het ondersteunen van een bedrijf waaraan grote milieurisico’s zijn verbonden? Dit staat haaks op alle plannen die er in de regio zijn om vanuit de aardbevingsproblematiek nieuwe kansen te scheppen en bestaande arbeidskracht met nieuw elan in te zetten en te laten groeien. De FNV reageert vanuit defensief perspectief en dupeert daarmee onder meer ook de bewoners in het gebied.

Onze regionale ontwikkeling is veel meer gebaat bij nieuwe werkgelegenheid. We roepen de FNV maar ook de regionale aandeelhouder (NOM) dan ook dringend op plannen te ontwikkelen die hierop inzetten en het beschikbare investeringsbudget, nu beoogd voor de Nedmag, te besteden aan het verzetten van de bakens, gericht op verandering, duurzaamheid en lange termijnontwikkeling van de hele regio. Hierdoor ontstaat aansluiting bij vele initiatieven die er al zijn, en bieden de kansen die hieruit voortvloeien een veel beter perspectief voor behoud van arbeidsplaatsen. Het vasthouden aan het bestaande businessmodel, gericht op korte termijn rendement met schade voor een grote groep mensen en enorme milieurisico’s, passen niet in een bredere opgave om van onze zwaar gehavende provincie weer een waardevolle en veilige werk- en leefomgeving te maken.

Wij zijn van harte bereid om mee te denken in het ontwikkelen van deze toekomstbestendige plannen. Plannen die naast economische waarde meer oog hebben voor de mens, het landschap en het erfgoed in ons mooie Groningen.

Deze ingezonden brief is ook gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 22 november 2018.

FNV als PR-machine voor Nedmag

16 november 2018 | Stop Zoutwinning

Mijnbouw
Vorig jaar rond deze tijd stonden FNV en Nedmag nog lijnrecht tegenover elkaar omdat Nedmag haar 75 medewerkers volgens FNV geen fatsoenlijk loon betaalde.

Nu laat FNV zich gebruiken door Nedmag voor emotionele berichtgeving over het verlies van “honderden”  banen.  Dit gaat zelfs zover dat FNV schaamteloos eerder door Nedmag gebruikte teksten kopieert zonder te controleren of het wel waar is wat Nedmag zegt  (zoals wij al vaker hebben aangetoond kloppen veel van de beweringen van Nedmag niet).

De Nedmagmedewerkers zijn hoogwaardig geschoolde vakmensen waar in het hele Noorden een schreeuwend tekort aan is.
Onbegrijpelijk dat de FNV zich hiervoor leent.

Protest bij magnesiumdagen Veendam

30 augustus 2017  |  Dagblad van het Noorden  |  Pieter Broesder

Nedmag
“Politieke partijen, stichting Stop Zoutwinning! en bewoners van Borgercompagnie willen actievoeren bij de opening van de magnesiumdagen in Veendam.” Lees verder…

Actie tegen zoutwinning Nedmag bij Borgercompagnie

20 juni 2017  |  Dagblad van het Noorden  |  Pieter Broesder

Mijnbouw“Bewoners van Borgercompagnie willen tot het hoogste niveau actievoeren om miljoeninvesteringen van Nedmag bij Borgercompagnie te stoppen.

Het is nog geen gelopen race of zoutwinner Nedmag van de gemeenteraad van Veendam carte blanche krijgt te investeren in Borgercompagnie. Dat bleek gisteravond tijdens een raadscommissievergadering.” Lees verder…

De toekomst van onze kinderen

18 mei 2017  |  Stop Zoutwinning

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland en de schadelijke stoffen in drinkwater en voedselketen.

Daarmee zeggen ze dus ook dat ze niet weten wat de risico’s zijn!

Verontreiniging van lucht, bodem en grondwater. Giftige stoffen in de voedselketen en in ons drinkwater.

Door bezuinigingen te weinig mensen en kennis bij de overheid om dit te controleren.

De risico’s worden door veroorzakers en door overheden gebagatelliseerd.

Wat betekent dit voor de volgende generatie?

Moet dit zich nu nog verder uitbreiden? Blijven economische belangen zwaarder wegen dan de rechten en de belangen van de toekomstige generaties?

Wij vinden dit onvaardbaar, dit moet stoppen!

Toekomst van de regio

16 februari 2017 | Stop Zoutwinning

Er is een breed gedeelde visie over de toekomst van onze regio onder inwoners, lokale overheden en maatschappelijke organisaties:

 • Veilig leven, wonen en werken
  • Schoon drinkwater, veilig voedsel en veilig wonen.
  • Inzetten op duurzamer ondernemen, terugdringen en afbouwen van activiteiten die veilig leven, wonen en werken in gevaar brengen.
 • Natuur en recratie, duurzame bedrijven en kennisbedrijven stimuleren
  Dit biedt gouden kansen voor meer werkgelegenheid, ook voor lager- en middelbaar opgeleiden.
 • Vertrouwen in de toekomst
  Belangen en rechten van de inwoners en de toekomstige generaties gaan vóór economische belangen.

Picture by enki | 123RF
Plannen, visies en beleidsstukken zijn er genoeg. Nu nog de daad bij het woord voegen en de problemen met de gas- en zoutwinning oplossen! Essentieel voor veilig leven en wonen, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven en voor de werkgelegenheidskansen door het stimuleren van natuur en recreatie!