Auteursrecht

Teksten
Het auteursrecht van teksten op deze sites berust bij de boven de tekst vermelde eigenaren.
De pers mag de teksten waar als auteur Stop Zoutwinning vermeld wordt vrij gebruiken.
Neem voor de gebruiksvoorwaarden van de overige teksten s.v.p. contact op met de eigenaar.

Foto’s
Foto’s op deze websites mogen niet worden hergebruikt.