Kort verslag rechtszaak 28 juni

29 juni 2022 | Stop Zoutwinning |

Dinsdag 28 juni werd het een uitzonderlijk lange dag in de rechtszaal. De zitting duurde maar liefst van 10.30 tot na 19.30. Het ging hier om de drie (gecoordineerde) procedures bij de rechtbank Den Haag tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op de vergunningsaanvragen van Nedmag.

Naast EZK als verdedigende partij was ook Nedmag aanwezig om EZK te ondersteunen. Verder waren er vele eisers aanwezig, waaronder natuurlijk stichting Stop Zoutwinning, ondersteund door onze advocaat mr. De Goede. Verder waren ook vertegenwoordigers van de regionale pers aanwezig.

De drie rechters hadden zich duidelijk goed ingelezen. De zitting werd doorlopen aan de hand van vragen die zij voorbereid hadden over het advies van Stichting Advisering Bestuursrecht (STAB). De meeste vragen waren gericht aan EZK en STAB, echter ook Nedmag kwam daarbij veel aan het woord. Gelukkig was er voor de eisende partijen ook ruim de gelegenheid om te reageren op hetgeen gesteld wordt, en informatie in te brengen. Met name Stop Zoutwinning heeft hier uitgebreid van gebruik gemaakt.

Op meerdere punten kwamen EZK en Nedmag in het nauw. Er bleven veel onzekerheden over de lekkage in 2018, de verwachte bodemdaling, en de risico’s van de bestaande zoutwinning en de nieuwe putten. Stop Zoutwinning wist, mede met hulp van de ingehuurde mijnbouwkundig expert, de vinger diverse keren op de zere plek te leggen. Zo werden er stellingen van Nedmag rondom de risico’s weerlegd, puur door te verwijzen naar door Nedmag zelf ingebrachte stukken.

Helemaal aan het eind van de zitting was er nog een opvallend moment. EZK draaide plotseling nog 180 graden voor wat betreft een (gedeeltelijk procedureel) punt dat in de ochtend al behandeld was. Dit tot verbazing van alle aanwezigen, waaronder de rechters.

De mondelinge behandeling van de zaak is afgerond, wel is het mogelijk dat de rechtbank nog aanvullende, schriftelijke, vragen stelt.

De termijn voor de uitspraak is vastgesteld op 12 weken.