Voortgang beroepsprocedure en werkzaamheden Nedmag

2 mei 2022 | Stop Zoutwinning |

De beroepsprocedure tegen het instemmingsbesluit op het winningsplan van NEDMAG gaat de laatste fase in. Op dinsdag 28 juni is bij de Rechtbank in Den Haag de zitting over het beroep dat de Stichting Stop Zoutwinning ca. tegen het instemmingsbesluit heeft aangespannen. Naast Stop Zoutwinning c.s. hebben nog 4 particulieren, de bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint , de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden Groningen en de Provincie Groningen beroep aangetekend. Uitzonderlijk van de zitting is dat het wordt behandeld door een “meervoudige kamer”. De rechtbank heeft de gehele dag voor deze zitting gereserveerd.
Als voorbereiding op de zitting heeft de Rechtbank advies gevraagd bij de Stab. De Stab presenteert zich als een onafhankelijke zelfstandige stichting die adviseert op het gebied van het omgevingsrecht en kan alleen worden ingeschakeld door rechtbanken en de Raad van State. Het definitief rapport wordt begin juni verwacht. Op basis van dit rapport zullen wij ons met onze advocaat “De Goede Bestuursrecht” gaan voorbereiden op de zitting. Afhankelijk van de uitslag van de zitting zullen we in overleg met onze advocaat gaan bepalen of de procedure een gevolg krijgt bij de Raad van State.

Werkzaamheden Nedmag

Nedmag is op 25 april begonnen met het boren van de eerste zoutbron. Nedmag doet dit “voor eigen risico” vooruitlopend op de uitspraak van de Rechtbank. De eerste boring gaat richting Kiel-Windeweer (Kielsterachterweg/Veendammerweg). Het is op dit moment nog niet duidelijk waar de eerste bron precies zal worden aangeboord. Dit schijnt afhankelijk te zijn van waar een “winbare” zoutlaag zit. NEDMAG houdt nu al rekening met een afwijking van ca. 200m van de geplande plek. Dit zou kunnen inhouden dat de zoutbron nog dichter bij Kiel-Windeweer komt te liggen dan oorspronkelijk het plan was, met alle gevolgen van dien. Hoewel de verwachte bodemdaling niet zo groot is als in Borgercompagnie geven de nieuwe bronnen toch ieder een bodemdaling van ca 30cm.