Transparantie zoutwinning EITI past op 1 A4

28 januari 2021 | Stop Zoutwinning |

EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. Op 28 januari 2021 heeft de NL-EITI MSG haar tweede, jaarlijkse, NL-EITI-rapport gepubliceerd, over het jaar 2018 en gericht op de  olie- en gasindustrie. Zie Transparantierapport delfstoffenindustrie teleurstellend voor ons oordeel over dit rapport.

Hoewel beloofd was dat de zoutindustrie dit jaar ook meegenomen zou worden is er amper 1 A4 over de zoutindustrie te vinden in het 125 pagina’s tellende rapport. Dat vinden wij niet transparant, wel veelzeggend.

De tekst hieronder is alles wat er over de zoutindustrie in het NL-EITI-rapport van januari 2021 staat.

3. De regels en spelers in de mijnbouwsector
3.2. Fiscale regelgeving
3.2.2. Zout
“Net als alle vennootschappen die in Nederland activiteiten verrichten, zijn de bedrijven die zout winnen vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Nederlandse Staat over de winsten die zij met hun activiteiten behalen. Naast de vennootschapsbelasting betalen de zoutbedrijven andere afdrachten aan de Staat. Deze afdrachten zijn gebaseerd op de Mijnbouwwet en vastgelegd in de voorschriften die zijn verbonden aan de winningsvergunningen die aan deze bedrijven zijn verleend. Het gaat hier om een aan de winst gerelateerd winstaandeel, dan wel een op de geproduceerde zouthoeveelheid gebaseerde afdracht.”

4. Kerngegevens delfstoffenwinning in Nederland in 2018
4.3. Zout
“In 2018 is er één winningsvergunningaanvraag ingediend. Per 1 januari 2019 waren er 16 winningsvergunningen en waren er geen opsporingsvergunningen van kracht. De productie van steenzout in 2018 bedroeg 6,7 miljoen ton (keukenzout en magnesiumzout). Van deze 6,7 miljoen ton zout werd 2,7 miljoen ton door AkzoNobel Hengelo gewonnen, 3,0 miljoen ton door AkzoNobel Delfzijl, 0,7 miljoen ton door Frisia en 0,3 miljoen ton door Nedmag. Er werd in ons land circa 2,9 miljoen ton zout gebruikt. Zie hoofdstuk 6 van het Jaarverslag 2018 – Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland voor meer details.

Er zijn in de Nederlandse zoutsector ongeveer 790 mensen werkzaam. De indirecte werkgelegenheid wordt geschat op 2000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Volgens het CBS werd er in 2018 in Nederland 0,4 miljoen ton aan zoutproducten ingevoerd. De uitvoer bedroeg in 2018 zo’n 4,5 miljoen ton.”

5. Opbrengsten en reconciliatie van E&P-bedrijven in 2018
5.2. Reconciliatie van gerapporteerde betalingen door E&P-bedrijven in 2018
5.2.8. Betalingen van zoutbedrijven
“De NL-EITI MSG heeft besloten om een eenzijdige openbaarmaking van de Belastingdienst en EZK op te nemen met betrekking tot de betalingen door de zoutbedrijven in 2018.De totale afdrachten aan de Belastingdienst voor de vennootschapsbelasting bedroegen in 2018 20.224 euro.Verder rapporteerde EZK betalingen ontvangen van zoutbedrijven in 2018 voor heffingen verbonden aan de geproduceerde hoeveelheden voor 2.599.101 euro.”

Informatief? Transparant? Een schijnvertoning!