Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag gepubliceerd

11 juni 2020 | Stop Zoutwinning

Nedmag krijgt (voorlopig) toestemming voor uitbreiding

EZK stelt veiligheid (weer) niet voorop

Het ontwerp Instemmingsbesluit voor het winningsplan 2018 van Nedmag is vanmorgen gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
In dit besluit beschrijft EZK dat Nedmag nieuwe putten mag gaan boren vanuit locatie Borgercompagnie.

Stichting Stop Zoutwinning is niet te spreken over het besluit. Wij zullen op korte termijn een samenvatting van onze zienswijze aan onze steunbetuigers mailen.
Dan vertellen we ook hoe omwonenden aan kunnen haken bij onze zienswijze. Uiteraard kunnen omwonenden en belanghebbenden ook zelf een zienswijze indienen bij EZK.

Zie voor het hele besluit, en een samenvatting:
https://mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag