Jaarverslag SodM 2019 misleidend

1 mei 2020 | Stop Zoutwinning

Het jaarverslag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over 2019 draagt bepaald niet bij aan het zo broodnodige herstel van vertrouwen in onze onverheid.

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid in haar informatievoorziening de werkelijkheid niet anders voorstelt dan die is. Toch blijft de overheid ernstige incidenten bagatelliseren en laat zij informatie weg.

Helemaal aan het begin van het jaarverslag over 2019 meldt SodM dat de mijnbouwondernemingen de wettelijke eisen die aan hen gesteld worden serieus nemen.

Hoe kan SodM dit nu zeggen terwijl SodM in 2019 ernstige overtredingen door zoutwinners Nedmag en Nouryon constateerde en Nedmag, Akzo en Frisia een last onder dwangsom opgelegd kregen omdat zij zich juist niet aan de regels hielden?

Wat SodM daar beweert klopt dus volgens ons niet. Hoe kunnen wij er dan op vertrouwen dat de rest van het jaarverslag wel de waarheid weergeeft?

 

Zie ook