Nieuw winningsplan Nedmag – Stand van zaken

16 januari 2020 | Stop Zoutwinning

Nieuw winnningsplan Nedmag Borgercompagnie en Tripscompagnie

Analyse winningsplan
Onze onderzoekswerkgroep is de afgelopen maanden volop bezig geweest met de analyse van het nieuwe winningsplan, de bijbehorende onderzoeksrapporten en de informatie die we via Wob-verzoeken opgevraagd hebben.  Inmiddels zijn daar de adviezen van SodM, TNO en de lokale overheden bijgekomen. Het advies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is nog steeds geheim. De resultaten gaan we gebruiken voor onze zienswijze. We hadden verwacht dat het besluit van de minister van EZK in de loop van januari 2020 ter inzage zou worden gelegd, maar daar is nog steeds geen duidelijkheid over.

Informatieavond
Wij gaan een informatieavond organiseren in Kiel-Windeweer. De datum hangt af van de voortgang bij EZK, waarschijnlijk wordt dit pas medio maart.

Zie voor meer informatie