Help mee, ga stemmen!

 12 februari 2019 | Stop Zoutwinning

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen.

Het is heel erg belangrijk dat u gaat stemmen. Elke stem telt!

Het waterbeheer is in het Noorden door de gas- en zoutwinning zo complex geworden dat die onbeheersbaar lijkt te zijn geworden.

Het is maar de vraag of in mijnbouwgebieden goed waterbeheer überhaupt nog mogelijk is zonder dat dit schade oplevert voor een of meer van de betrokken partijen. Een onmogelijke opdracht voor het waterschap en de provincie, die toezicht houdt op de waterschappen.  Welke belangen krijgen voorrang?

De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en bepaalt o.a. waar woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen.
De provincie is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van de werkgelegenheid. Dat is vaak een moeilijke afweging: werkgelegenheid tegenover de zorg voor het milieu en de leefomgeving van de inwoners.

Voor veel inwoners is de maat nu vol. Hun woon- en leefklimaat is ernstig aangetast en zij willen niet langer opdraaien voor de schade door de waardedaling van hun huizen en bedrijven en de stijging van de lokale (waterschaps) lasten.

Door te gaan stemmen kunt u laten weten wat u wilt.

Op de oude voet verder gaan? Of inzetten op de veranderingen die nodig zijn om verdere aantasting van leefomgeving en milieu te voorkomen en voluit gaan voor de nieuwe werkgelegenheidskansen die er volop zijn?  Provinciale Staten en de Waterschappen zijn daar beide voor nodig.

Door te gaan stemmen bepaalt u wie daar komen te zitten. Dat is niet het enige. U bepaalt daarmee ook wie er in de Eerste Kamer komen. De mensen die u kiest voor de Provinciale Staten, kiezen op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer!

Bepaal mee welke partijen volgens u in de Provinciale Staten, de Eerste Kamer en het algemeen bestuur van uw waterschap moeten komen! Ga stemmen op 20 maart of laat iemand anders voor u stemmen als u zelf niet kunt. Vraag al uw familie en bekenden om mee te helpen en te gaan stemmen!

Met een hoge opkomst en veel stemmen op partijen die tegen verdere uitbreiding van de zoutwinning in onze regio zijn geeft u een krachtig signaal af aan politiek en bestuur dat zij onze veiligheid serieus moeten nemen en dat onze woon- en leefomgeving niet nog verder aangetast mag worden.