Tip: Gasbevingenportaal GBB

6 februari 2019 | Stop Zoutwinning

Via het Gasbevingenportaal biedt de Groninger Bodem Beweging (GBB) informatie over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Met een actuele lijst met aardbevingen, sensorinformatie, kaarten, grafieken en tabellen, niet alleen over gaswinning maar ook over o.a. zoutwinning en geothermie, bijvoorbeeld locaties, vergunningen, aardbevingen etc.

Bij Kaart (1) kunt u per thema allerlei informatie opvragen en die in lagen op de kaart weergeven, bijvoorbeeld alle gasvelden, aardbevingen, alleen zware aardbevingen, alle sensoren etc.


Bij Mijn bevingen (2) kunt u aardbevingsinformatie per adres opvragen door een postcode en huisnummer in te vullen, bijvoorbeeld:

  • Een overzicht van bevingen en de afstand tot uw adres, de tien dichtstbijzijnde bevingen, het totale aantal bevingen binnen 5 km en binnen 10 km etc.
  • Is uw adres in de 6 km TCMG contour bewijsvermoeden?
  • Valt uw adres binnen de CVW veiligheidscontour?
  • Beschermd stads- of dorpsgezicht? Rijks- of gemeentelijk monument?

Via Bevinggevoeld? (3) kunt u zelf een beving melden. Na een melding wordt deze op de kaart gezet en levert dit een beter beeld op van de mate waarin en waarop bepaalde bevingen werkelijk gevoeld zijn (intensiteitsbepaling).

De informatie van de aardbevingen is actueel met een vertraging van max 15 minuten na publicatie door het KNMI.

Informatie op het portaal is o.a. afkomstig van de GBB en het KNMI. Zie voor de overige bronnen onder Metadata. Het Gasbevingen Portaal wordt beheerd door Wim Blanken en heeft op topdagen meer dan 15.000 bezoekers per dag.

Dit is een update van het bericht van 4 maart 2017.