Hoogste tijd voor nieuwe werkgelegenheid

22 november 2018 | Ebrien den Engelsman, Niek Koops

In het Dagblad van het Noorden van 15 november springt Vakbond FNV in de bres voor zoutwinner Nedmag. De bond in de persoon van Lex Makkinje waarschuwt dat banen op de tocht staan indien het bedrijf moet stoppen.

Inderdaad is het van groot belang om werkgelegPicture by W.Tolenaars | 123RFenheid te bieden voor de inwoners van de provincie Groningen, maar ten koste van wat en wie?

Hoe kan het dat fikse investeringsbijdragen worden ingezet voor het ondersteunen van een bedrijf waaraan grote milieurisico’s zijn verbonden? Dit staat haaks op alle plannen die er in de regio zijn om vanuit de aardbevingsproblematiek nieuwe kansen te scheppen en bestaande arbeidskracht met nieuw elan in te zetten en te laten groeien. De FNV reageert vanuit defensief perspectief en dupeert daarmee onder meer ook de bewoners in het gebied.

Onze regionale ontwikkeling is veel meer gebaat bij nieuwe werkgelegenheid. We roepen de FNV maar ook de regionale aandeelhouder (NOM) dan ook dringend op plannen te ontwikkelen die hierop inzetten en het beschikbare investeringsbudget, nu beoogd voor de Nedmag, te besteden aan het verzetten van de bakens, gericht op verandering, duurzaamheid en lange termijnontwikkeling van de hele regio. Hierdoor ontstaat aansluiting bij vele initiatieven die er al zijn, en bieden de kansen die hieruit voortvloeien een veel beter perspectief voor behoud van arbeidsplaatsen. Het vasthouden aan het bestaande businessmodel, gericht op korte termijn rendement met schade voor een grote groep mensen en enorme milieurisico’s, passen niet in een bredere opgave om van onze zwaar gehavende provincie weer een waardevolle en veilige werk- en leefomgeving te maken.

Wij zijn van harte bereid om mee te denken in het ontwikkelen van deze toekomstbestendige plannen. Plannen die naast economische waarde meer oog hebben voor de mens, het landschap en het erfgoed in ons mooie Groningen.

Deze ingezonden brief is ook gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 22 november 2018.