Oproep zienswijzen over plannen Nedmag Borgercompagnie groot succes

14 februari 2018 | Stop Zoutwinning

Heel veel inwoners hebben de moeite genomen om een zienswijze in te dienen over de Nedmag-plannen voor uitbreiding van de zoutwinning in Borgercompagnie.
Stichting Stop Zoutwinning had daartoe opgeroepen en heeft inwoners geholpen bij het opstellen van zienswijzen.

Onder het voorwendsel van een kleine wijziging op het bestemmingsplan probeert Nedmag in feite de productie in Borgercompagnie uit te breiden zonder het winningsplan uit 2013 aan te passen terwijl volgens de aankomende wetgeving en de nieuwe inzichten over de risico’s een nieuw winningsplan met de bijbehorende onderzoeken en inspraakrondes verplicht zouden zijn.Mijnbouw

Daarnaast kan het natuurlijk niet zo zijn dat er ineens richting Kiel-Windweer geboord gaat worden zonder dat de inwoners de gelegenheid hebben gehad om daar bezwaar tegen aan te tekenen.

Stichting Stop Zoutwinning is erg blij dat zoveel inwoners een zienswijze ingediend hebben. Alleen door samen actie te ondernemen kunnen we proberen om verdere aantasting van onze leefomgeving te voorkomen!

Alleen mensen die een zienswijze ingediend hebben kunnen bezwaar aantekenen tegen het uiteindelijke besluit.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt geacht bij de besluitvorming rekening te houden met de ingediende zienswijzen. Het definitieve besluit zal naar verwachting eind 1e kwartaal 2018 ter inzage worden gelegd.

We houden u op de hoogte!