Nedmag boort vanuit Borgercompagnie richting Kiel-Windeweer

14 december 2017 | Stop Zoutwinning

Nedmag is van plan om de zoutwinningslocatie Borgercompagnie uit te breiden met 2 nieuwe putten.
Nedmag heeft toegegeven dat zij van plan is om van daaruit naar het westen te gaan boren, richting Kiel-Windeweer.

Daarnaast gaat Nedmag ook gewoon door met de voorbereidingen voor een nieuwe zoutwinlocatie tussen Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen/Oud-Annerveen, ondanks de bezwaren van de betrokken gemeenten en de bewoners van dit gebied.

Nedmag heeft voor de uitbreiding in Borgercompagnie een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister is van plan om de gevraagde vergunning te verlenen.
“‘Dat de boringen vanuit de locatie Borgercompagnie ook onder Kiel-Windeweer plaatsvinden, is voor het ministerie van ondergeschikt belang. Nedmag hoeft daarom geen nieuw winningsplan in te dienen’’, schrijven B en W in een brief aan de Hoogezandster raad.”

Nog meer bodemdaling en bijbehorende risico’s en onzekerheid en daar nog eens terugkerende jarenlange zware geluidsoverlast in onze dorpen bovenop is voor het ministerie van EZK kennelijk geen bezwaar.

Het ontwerpbesluit voor deze aanvraag ligt vanaf 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 ter inzage bij de gemeente Veendam. Iedereen kan zienswijzen hierover indienen.
Het is voor ons een raadsel waarom het ontwerpbesluit en de bijlagen niet digitaal worden gepubliceerd. Het lijkt erop dat de gemeente Veendam en het Ministerie het voor ons niet makkelijker willen maken om een zienswijze in te dienen.

Stichting Stop Zoutwinning roept iedereen op om een zienswijze in te dienen. Als u dit nu niet doet kunt u later ook niet in beroep gaan tegen de uiteindelijke beschikking.

Stichting Stop Zoutwinning is van mening dat economische belangen niet langer zwaarder behoren te wegen dan de belangen van de inwoners van dit gebied die toch al ernstig te lijden hebben onder de gevolgen en de risico’s van gestapelde mijnbouw. Alle vragen over de risico’s van gestapelde mijnbouw, de onzekerheden, schade en de schadeafhandeling moeten worden beantwoord.

Samen met de mensen van Borgercompagnie gaat Stop Zoutwinning proberen om dat voor elkaar te krijgen!
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!