Risico’s en schade

12 juli 2017  |  Stop Zoutwinning

Er is niet alleen sprake van schade aan woningen en andere gebouwen maar ook sprake van schade aan de gezondheid van de bewoners door de langdurige ongerustheid en onzekerheid over de risico’s en over de toekomst en de gang van zaken rond schade-afhandeling en versterking.

Op plaatsen waar woningen al door diverse oorzaken beschadigd en mogelijk verzwakt zijn, leiden de frequent optredende aardbevingen tot mogelijk ernstige risico’s voor de veiligheid van de bewoners en tot meer schade die de veiligheid nóg meer in gevaar brengt.

Er zijn woningen ingestort of gesloopt. Andere woningen en en bedrijfspanden zijn aanzienlijk in waarde gedaald of zelfs onverkoopbaar geworden. Bewoners kunnen niet weg en zien hun pensioenvoorziening in rook opgaan. Er is sprake van geluidsoverlast en verontreiniging van lucht, bodem ePicture by W.Tolenaars | 123RFn grondwater en misschien zelfs voedsel! Woon- en leefklimaat zijn ernstig aangetast.

Zowel Nedmag als NAM ontkennen in de meeste gevallen dat hun activiteiten de oorzaak van de schade zijn. De cumulatie van effecten maakt het aantonen van de causaliteit van schades en oorzaken voor de gedupeerden extra complex.

Naast de financiële schade die de bewoners hebben door de waardedaling van hun bezittingen draaien ze via de lokale lasten ook nog eens op voor een deel de kosten van de aanpassingen van voorzieningen die door de mijnbouw nodig zijn omdat de veroorzakende mijnbouwbedrijven niet alle kosten willen betalen.

Er dreigen problemen met opstal- en inboedelverzekeringen. De NAM zet alles op alles om zoveel mogelijk te ontkennen dat het om aardbevingsschade gaat; verzekeraars sluiten vergoeding van aardbevingsschade uit en zullen zich daar juist tegen verzetten. De bewoners hebben het nakijken en kunnen veelal niet naar de rechter stappen omdat zij ook geen rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten.

Voldoende redenen voor diverse deskundigen om de alarmklok te luiden over de gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de bewoners in dit gebied.

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland. Bij veel onderzoeken zijn de verkeerde onderzoeksvragen gesteld en is men uitgegegaan van niet bewezen aannames. Veel onderzoeksrapporten kunnen daardoor naar de prullebak worden verwezen. Wel staat vast de aardbevingen nog decennia lang zullen blijven optreden.

Zij zeggen daarmee dus ook dat zij niet weten wat de risico’s voor de bewoners van dit gebied zijn!

Daarom is uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in deze regio ontoelaatbaar!
Ook de risico’s van bestaande mijnbouwactiviteiten moeten opnieuw worden onderzocht.

Alle activiteiten die ertoe kunnen leiden dat de bewoners aan nog meer risico’s en overlast worden blootgesteld moeten worden stopgezet!