Zijn we veilig?

15 juni 2017  |  Stop Zoutwinning

Nee, we zijn niet veilig!

Er is niet alleen sprake van schade aan woningen en andere gebouwen maar ook sprake van schade aan de gezondheid van de bewoners door de langdurige ongerustheid en onzekerheid over de risico’s en over de toekomst en de gang van zaken rond schade-afhandeling en versterking.

Er is sprake van geluidsoverlast en verontreiniging van lucht, bodem en grondwater. Giftige stoffen komen in de voedselketen en in ons drinkwater terecht.

Zowel Nedmag als NAM ontkennen in de meeste gevallen dat hun activiteiten de oorzaak van de schade zijn. Schadeherstel en versterking van woningen zijn daardoor ernstig vertraagd. Verontreinigingen van bodem, lucht en grondwater worden gebagatelliseerd.

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland en de schadelijke stoffen in drinkwater en voedselketen.

Zij zeggen daarmee dus ook dat zij niet weten wat de risico’s voor de bewoners van dit gebied zijn!

Hoezo veilig?

Volgens de wet mag dit niet en geldt het Voorzorgsprincipe: Bij twijfel niet doen! Better safe than sorry!

Lees ook Risico’s en schade.