De toekomst van onze kinderen

18 mei 2017  |  Stop Zoutwinning

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland en de schadelijke stoffen in drinkwater en voedselketen.

Daarmee zeggen ze dus ook dat ze niet weten wat de risico’s zijn!

Verontreiniging van lucht, bodem en grondwater. Giftige stoffen in de voedselketen en in ons drinkwater.

Door bezuinigingen te weinig mensen en kennis bij de overheid om dit te controleren.

De risico’s worden door veroorzakers en door overheden gebagatelliseerd.

Wat betekent dit voor de volgende generatie?

Moet dit zich nu nog verder uitbreiden? Blijven economische belangen zwaarder wegen dan de rechten en de belangen van de toekomstige generaties?

Wij vinden dit onvaardbaar, dit moet stoppen!