Gasbevingen Portaal Groninger Bodem Beweging

4 maart 2017  |  Stop Zoutwinning

De Groninger Bodem Beweging heeft een bijzonder interessante website: het Gasbevingen Portaal met kaarten, grafieken en tabellen, niet alleen over gas maar ook over zoutwinning, zoals locaties en vergunningen.

De meeste informatie die op het portaal wordt ontsloten is afkomstig van derden waaronder het KNMI, NLOG en de NAM. Het Gasbevingen Portaal wordt beheerd door Wim Blanken en heeft op topdagen meer dan 15.000 bezoekers per dag.

  • Kaart met thematische informatie over de Groningse gasvelden en de gevolgen van gaswinning op dat gebied.
  • Statistische informatie en grafieken over het betrokken gebied en de gaswinning.
  • Actuele lijst met aardbevingen die door delfstoffenwinning worden veroorzaakt.

De informatie met betrekking tot aardbevingen is actueel met een vertraging van max. 15 minuten na publicatie door het KNMI. De gegevens van het Olie- en Gasportaal worden na publicatie ververst met een vertraging van 1 week.

Gasbevingenportaal van de Groninger Bodem Beweging
Gasbevingen Portaal Groninger Bodem Beweging