Toekomst van de regio

16 februari 2017 | Stop Zoutwinning

Er is een breed gedeelde visie over de toekomst van onze regio onder inwoners, lokale overheden en maatschappelijke organisaties:

 • Veilig leven, wonen en werken
  • Schoon drinkwater, veilig voedsel en veilig wonen.
  • Inzetten op duurzamer ondernemen, terugdringen en afbouwen van activiteiten die veilig leven, wonen en werken in gevaar brengen.
 • Natuur en recratie, duurzame bedrijven en kennisbedrijven stimuleren
  Dit biedt gouden kansen voor meer werkgelegenheid, ook voor lager- en middelbaar opgeleiden.
 • Vertrouwen in de toekomst
  Belangen en rechten van de inwoners en de toekomstige generaties gaan vóór economische belangen.

Picture by enki | 123RF
Plannen, visies en beleidsstukken zijn er genoeg. Nu nog de daad bij het woord voegen en de problemen met de gas- en zoutwinning oplossen! Essentieel voor veilig leven en wonen, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven en voor de werkgelegenheidskansen door het stimuleren van natuur en recreatie!